Bijeenkomst benchmark huishoudelijk afval


Op 22 juni was de eerste ronde kennisuitwisseling van de benchmark huishoudelijk afval. Na de startbijeenkomst in april hebben de deelnemende gemeenten de gegevens vergaard en ingevuld in de benchmarkapplicatie. De resultaten daarvan zijn in deze sessie besproken, waarbij weer fraaie posters gebruikt zijn als praatplaat. Diverse onderwerpen kwamen aan de orde zoals diftar, omgekeerd inzamelen, de BEST-tas, afvalscheiding in de openbare ruimte, stickers tegen bijplaatsingen, hoe overtuig ik mijn bestuur, oplossingen voor de hoogbouw, dynamische routeplanning, de 100-100-100 actie en hoe daaruit zoveel mogelijk spin-off/motivatie te halen voor niet-deelnemers, luierinzameling en -verwerking en beloningssystemen.

Volgende bijeenkomst

Op 26 september in de middag zal de tweede werkbijeenkomst plaatsvinden, gericht op maatregelen/plannen. Meer informatie over de benchmark huishoudelijk afval kunt u vinden op https://www.bmha.nl/.


Benchmark HHA juni 2016