Het blijvende succes van 100-100-100 (& 100)


Afvalpreventieproject 100-100-100 mag een vierde 100 aan de rij toevoegen. In ruim anderhalf jaar tijd is het succesvolle initiatief de grens van honderd deelnemende gemeenten gepasseerd. “Inwoners zien zelf hoe makkelijk ze hun gedrag kunnen aanpassen. Dat zorgt voor blijvende veranderingen.”

Anne Telman is beleidsmedewerker VANG bij de NVRD en helpt gemeenten op gang die interesse hebben in 100-100-100. Volgens haar is het project geschikt voor iedere gemeente die werk wil maken van minder restafval en betere afvalscheiding.

Laagdrempelig

Iedere gemeente kan het concept laagdrempelig toepassen en de kosten vallen mee. Telman: “Een online platform waarop iedere deelnemer zijn ervaringen deelt en afvalscores bijhoudt kost € 2750. Daarnaast adviseren we gemeenten een budget van € 6000 apart te houden voor ondersteunende projectwerkzaamheden. Uiteraard moet je zelf wel uren investeren in zaken als werving en promotie.”

Het idee van ROVA om met 100 huishoudens de uitdaging aan te gaan om 100 dagen 100% afvalvrij te leven blijkt al snel een sterk concept. “Afvalgedrag is meestal onbewust, dit project geeft inzicht in je eigen gedrag, zet aan tot nadenken en anders handelen. Wat ook stimuleert is dat je samen met anderen een uitdaging aangaat. Bovendien deel je jouw ervaringen met mede-deelnemers, maar vertelt er ook over aan je buren, vrienden en familie. Zo ontstaat een echte beweging van bewustwording.”

Ander afvalgedrag

Dat het succes niet alleen tijdens de projectduur geldt, blijkt uit de gedragsmeting door de Rijksuniversiteit Groningen die zes maanden na afloop van het project van ROVA werd uitgevoerd. “De deelnemende inwoners geven aan dat ze nog steeds op dezelfde manier bewuster bezig zijn met hun afval. Zo is iedere deelnemer aan een nieuw project winst voor ons. Op dit moment zijn negen projecten afgerond en staan er acht in de planning."

Het initiatief leidt niet alleen bij inwoners tot nieuwe inzichten, maar ook bij gemeenten en producenten. “Inwoners geven bijvoorbeeld aan dat bepaalde producten lastig te scheiden zijn. Neem chipszakken. De reacties vestigen de aandacht bij de producenten op andere mogelijkheden voor verpakken. Inmiddels zie je al verpakkingen die alleen van plastic zijn gemaakt. Of kijk naar luiers, die voor veel kilo’s restafval zorgen. In een ketenprogramma werken overheid, producenten en verwerkers nu samen aan een oplossing voor deze afvalstroom.”

(Al) gemotiveerd

“Natuurlijk is het zo dat veel mensen die deelnemen aan deze projecten zelf al gemotiveerd zijn om rekening te houden met duurzaamheid. Dat geeft niet, want bij iedere verandering heb je voorlopers nodig. Daarnaast geven zelfs deze mensen aan dat ze zichzelf kunnen verbeteren en nieuwe dingen leren tijdens het project.”

Wat Telman vanaf het begin is opgevallen, is de grote animo bij iedereen. “Mensen realiseren zich al snel dat het niet zo heel moeilijk is om anders om te gaan met afval. Voor gemeenten is een project als 100-100-100 daarom een echte kans. Je kunt jouw inwoners concreet laten zien wat werkt en hen zelf laten ervaren hoe gemakkelijk het is.”

Ook meedoen aan 100-100-100?

Neem dan contact op met Anne Telman via telman@nvrd.nl.


100 100 100