Breda gaat ‘Anders inzamelen’


Al voor de start van het VANG-programma had Breda in haar milieuvisie de ambitie neergelegd voor een afvalloze gemeente in 2015. Dit bleek niet haalbaar, maar VANG-HHA heeft nu geleid tot de nieuwe aanpak ‘Anders inzamelen’ met veel ruimte voor maatwerk. Nieuwe doelstellingen zijn er ook: van nu 181 kilo restafval per persoon per jaar naar 127 kilo in 2020.

Hoe is Breda begonnen met een nieuwe aanpak?

Beleidsadviseur Wijkzaken Inge Wilms: ‘Breda bleek geen koploper op het gebied van afval scheiden. Daarom hebben we goed in de keuken van andere gemeenten gekeken die al goed bezig zijn. Hieruit bleek dat de methode omgekeerd inzamelen het meest geschikt lijkt voor ons.’ De bedoeling is dat eind 2017 in heel Breda de meeste huishoudens drie containers hebben, met verschillend gekleurde deksels. Eén voor papier, één voor groente-, fruit- en tuinafval (GFT) en één voor plastic en lege pakken (PD). In het grootste deel van de stad brengen mensen dan zelf het restafval naar ondergrondse containers.

Wat houdt ‘Anders inzamelen’ in?

Ine Wilms: ‘Met de campagne Anders inzamelen, ook bekend als Omgekeerd inzamelen, is Breda eerst een onderzoek gestart hoe we dit het beste kunnen invoeren. Breda is een grote stad met erg diverse wijken wat betreft type bebouwing en inwoners. Breda kiest daarom niet voor een standaard pakket, maar voor maatwerk.’

Wat houdt dit maatwerk in?

‘Bewoners krijgen in principe de standaard containers, maar er is ruimte voor maatwerk zoals plastic zakken in plaats van containers, grotere of kleinere of zelfs meerdere containers’, zegt Ine Wilms.

Breda werkt voor het Anders inzamelen met 2 modellen. Het eerste model is gericht op ruime bebouwing met grote tuinen waar ruimte is voor 4 containers. De bewoners krijgen in principe 4 standaardcontainers van 240 liter: voor GFT, papier en karton, PD en voor het restafval. Omdat alle huishoudens anders zijn, kunnen de bewoners ook andere keuzes maken (zie de verschillende opties in de tabel rechtsboven). Het tweede model is bedoeld voor kleinere bebouwing, met 3 standaardcontainers van 240 liter voor GFT, papier en karton en PD. Voor het restafval worden hier ondergrondse containers geplaatst, met een maximale loopstand van 300 meter. Bewoners kunnen net als bij fase 1 weer op maat kiezen voor het type en aantal containers wat het beste past, alleen is er geen container voor restafval. Voor glas en textiel blijven de bestaande ondergrondse containers beschikbaar, net als de milieustraat.

De inzamelfrequentie van het afval verandert ook. GFT en PD worden 1 keer in de 2 weken opgehaald, papier en restafval 1 keer in de 4 weken. Als er geen container voor restafval is dan kan het elk moment naar ondergrondse gebracht worden.

Uitvoeringstraject

Wat gaat er voor mij veranderenBegin juli 2016 is begonnen met fase 1, de omwisseling van de 4 afvalcontainers bij het gebied met de ruime bebouwing. Alle inwoners ontvingen op hun huisadres een brief en een boekje, met uitgebreide toelichting en informatie over wat er voor hen verandert en op welke datum hun containers worden omgewisseld.

In oktober 2016 start fase 2. Deze begint met een uitgebreid informatietraject dat zich richt op het totale afvalbeleid, waarvan het invoeren van ondergrondse containers voor restafval een onderdeel is.

Als het definitieve locatieplan is gepubliceerd zal naar verwachting de plaatsing van de ondergrondse containers in mei 2017 worden gestart.

‘Hoogbouw zit voorlopig nog niet in de uitrol van Anders Inzamelen. Bij hoogbouw wordt nu al vaak afval inpandig ingezameld’ volgens Ine Wilms.

Communicatie

Bestickering vuilniswagenDe gemeente heeft ook stevig ingezet op communicatie met de burgers om zoveel mogelijk bekendheid te geven aan Anders Inzamelen en om het de burger zo makkelijk mogelijk te maken’, zegt Ine Wilms.

Een overzicht van de communicatie-inzet:

Afbeelding open dag Afvalservice

Meer weten?

Wilt u meer weten over de invoering van Anders Inzamelen in de gemeente Breda? Neem dan contact op met Ine Wilms via imj.wilms@breda.nl.


Maatwerk Breda

Informatietraject

 • Ieder huishouden ontvangt een brief met informatie over de veranderingen in het afvalbeheer, specifieke veranderingen en het locatieplan voor ondergrondse containers, inclusief een plattegrond.
 • Publicatie van het locatieplan met bijbehorende stukken ligt ter inzage.
 • Presentatie van het voorlopige locatieplan aan wijkraden.
 • Per gebied komen één of meerdere informatiebijeenkomsten.
 • Bewoners kunnen zienswijze indienen.
 • Publicatie van het definitieve locatie plan.

Ander initiatieven

Naast het Anders Inzamelen zijn er nog een groot aantal andere bestaande en geplande initiatieven die bijdragen aan het behalen van de VANG-HHA doelstelling.

 • Bouwrijk, een platform voor verkopen en kopen van restanten bouwmaterialen gerund door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
 • Afvalscheiding in de wijk: Onderzoek naar plaatsen waar olie en vetten en kleine apparaten vrijkomen met als doel locaties te creëren waar deze afvalstoffen makkelijk aangeboden kunnen worden.
 • Mobiel milieustation: Het milieustation krijgt een plaats op de weekmarkt en wordt voornamelijk als communicatiemiddel ingezet om diverse stromen zoals batterijen, kleine apparatuur etc. te scheiden.
 • Grofvuiltrein: Onderzoek naar de inzet van gekoppelde wagens voor bijvoorbeeld snoeiafval, metaal etc. op bepaalde plaatsen waar veel bijplaatsingen zijns.
 • Verlengde openingstijden milieustation: Milieustation gaat deuren ook in de avond en op zondag openen voor een zo goed mogelijke bereikbaarheid.
 • Afdeling Natuur en Milieu organiseert de No Waste Challenge.