Dar-gemeenten en Dar ondertekenen Bestuursakkoord


Op donderdag 24 november tekenden wethouders van de gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Nijmegen en Wijchen samen met algemeen directeur van Dar het Bestuursakkoord “Verbeteren afvalpreventie en- scheiding van huishoudelijk afval”. Hiermee stellen zij samen met Dar een regionaal doel: maximaal 100 kilo restafval per inwoner per jaar in 2020 en richting 30 kilo in 2025.

Acties en maatregelen regiobreed

Het doel om in 2020 maximaal 100 kilo restafval per inwoner te produceren, wordt bereikt door de inzet van diverse acties en maatregelen. Voorbeelden hiervan zijn regionale afvalscheiding op scholen, een jaarlijkse communicatiecampagne, een jaarlijks bewonerstevredenheidsonderzoek, etc.

Acties en maatregelen per gemeente

Naast deze gezamenlijke regionale acties en maatregelen nemen de gemeenten ook zelf acties en maatregelen. De gemeente Beuningen start bijvoorbeeld per januari 2017 met omgekeerd inzamelen en de gemeente Druten is hier in oktober 2016 al mee gestart. In de gemeente Berg en Dal krijgen inwoners uit de voormalige gemeenten Groesbeek en Millingen aan de Rijn een papiercontainer. Hiermee is de manier van afval inzamelen in de hele gemeente Berg en Dal vanaf 2017 hetzelfde. De gemeente Heumen gaat aansluiten op de regionale milieustraten en de gemeente Nijmegen onderzoekt mogelijkheden voor meer gescheiden afvalinzameling in de binnenstad. De gemeente Wijchen bekijkt tot slot bijvoorbeeld de mogelijkheden voor zomerinzameling van gft-afval (vaker gft-afval inzamelen in de zomer).


Ondertekening bestuursakkoord Dar

Foto: Geert Timmer