DoorleerAward 2016 voor inspirerende afvalwijzers


De gemeenten Son en Breugel, Oldenzaal en Schiedam hebben de DoorleerAward 2016 gewonnen. De gemeenten ontvangen vandaag uit handen van de Dalfense wethouder Klaas Agricola de prijs voor hun inspirerende afvalwijzer. De prijsuitreiking vindt plaats op een VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten)-bijeenkomst over huishoudelijk afval in Eindhoven.

Waarom een DoorleerAward

De DoorleerAward is in het leven geroepen door het Learning Center Kunststof VerpakkingsAfval (LCKVA) van Rijkswaterstaat. De prijs is bedoeld om kennisdeling en goede lokale initiatieven te stimuleren.Dit jaar gaat de DoorleerAward naar de gemeenten die volgens een deskundige jury de beste afvalwijzer hebben voor de inzameling van kunststofverpakkingsafval. De afvalwijzer informeert mensen over hoe afval gescheiden moet worden en zet idealiter aan tot positieve gedragsverandering.

Aantrekkelijke afvalwijzers

De drie prijswinnaars van de DoorleerAward 2016 zijn volgens de jury effectief in hun communicatie. Goede afvalwijzers gebruiken taal die eenvoudig te begrijpen is, de informatie is juist en voor één uitleg vatbaar, ze zijn visueel aantrekkelijk en in woord- en beeldgebruik stimuleren ze op een effectieve manier de afvalscheiding. Ook de overige beoordeelde gemeenten scoren over het algemeen goed. De jury geeft zes tips waarmee de effectiviteit van afvalwijzers nog meer vergroot worden.

Samen met anderen

De initiatiefnemer van de DoorleerAward, het Learning Center Kunststof VerpakkingsAfval (LCKVA) van Rijkswaterstaat, helpt gemeenten bij een effectieve en efficiënte inzameling van kunststofverpakkingsafval. Het LCKVA is een gezamenlijk initiatief van de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten), het Afvalfonds en het ministerie van IenM. De ondersteuning van het LCKVA richt zich op kennisdeling en - ontwikkeling en advisering op maat.