Meer gemeenten ondertekenen bestuursakkoord


Gemeenten Almelo, Enschede, Goes en Kapelle hebben in navolging op Maastricht en Son en Breugel ook het Bestuursakkoord ondertekend. In september volgen meer gemeenten die het Bestuursakkoord gaan ondertekenen.

Gemeenten committeren zich met de ondertekening aan een eigen doelstelling en leggen de maatregelen vast waarmee zij de hoeveelheid restafval de komende jaren binnen de eigen gemeente hopen te verlagen. De doelstelling voor het aantal kg restafval per inwoner per jaar zijn als volgt:

  • Almelo: 170 kg in 2020 en 50 kg in 2030
  • Enschede: 155 kg in 2020 en 50 kg in 2030
  • Goes: 100 kg in 2020
  • Kapelle: 100 kg in 2020

Maatregelen

Het Bestuursakkoord omschrijft per gemeente de maatregelen die zij wil nemen om aan de doelstelling te gaan voldoen. Zo gaan de gemeenten Almelo en Enschede gedeeltelijk gezamenlijk aan de slag. Ze werken samen en met Twente Milieu aan de inzet van communicatiemiddel ‘ afvalcoaches’ gericht op gedragsverandering voor het jaar 2016 en 2017. De afvalcoaches zijn medewerkers die de inwoners persoonlijk benaderen en zelf ook benaderbaar zijn. Zij gaan de inwoners helpen bij het verminderen en het scheiden van afval.

Deze gemeenten gaan ook verschillende inzamelsystemen inzetten. Zo zet Enschede in op diftar én omgekeerd inzamelen, gaat Almelo alleen omgekeerd inzamelen en voert Kapelle alleen diftar in.


Goes en Kapelle ondertekening Bestuursakkoord
Almelo en Enschede ondertekenen Bestuursakkoord

Boven: Goes en Kapelle ondertekenen Bestuursakkoord

Onder: Almelo en Enschede ondertekenen Bestuursakkoord