Hoe handhaaf je op afvalscheiding?


Een goed afvalscheidingsbeleid begint bij de juiste voorzieningen en eindigt bij een goede handhaving. Hoe doe je dat laatste in de praktijk? Gemeente Tilburg heeft afgelopen jaar alle duo-containers restafval/gft minimaal zes weken gecontroleerd op de juiste afvalscheiding. Bij verkeerd aangeboden afval werden waarschuwingen uitgedeeld: eerste een gele, dan een oranje en vervolgens een rode kaart. Na een rode kaart volgt mogelijk een boete.

Hoe verloopt een controle?

Toezichthouders controleren visueel wekelijks de aangeboden duo-containers. Als afval verkeerd wordt aangeboden delen zij waarschuwingen uit in de vorm van gele, oranje en rode kaarten. De overtredingen worden ook digitaal vastgelegd met speciale apparatuur.

Wat zijn de sancties?

Na twee waarschuwingen volgt de derde keer een rode kaart. Na deze rode kaart wordt door de gemeentelijk opsporingsambtenaar de container zo snel mogelijk gecontroleerd en kan hij een boete opleggen. In Tilburg is het boetebedrag € 90,00.

Wat is het effect?

De controles hebben naast veel commotie een grote gedragsverandering teweeg gebracht bij de burgers, met als resultaat bij de laagbouw een forse verlaging van de hoeveelheid restafval (13%) en een toename van papier (9%), plastic (8%), GFT, glas en textiel. Ook een klein jaar na de eerste controles blijven de resultaten goed (10% minder restafval).

(Voorlopige) conclusie?

Onderzoekers van de Universiteit van Tilburg (UvT) concluderen op basis van de resultaten uit de controles op afvalscheiding dat inwoners hun gewoontes rond afvalscheiding positief hebben veranderd en dat dit gewijzigde gedrag er na een jaar nog steeds is. Wel geven zij aan dat de controles herhaaldelijk moeten worden uitgevoerd om het goede scheidingsgedrag voor langere tijd vast te blijven houden. Door de controles blijken de burger beter hun afval te scheiden ook nadat ze een periode niet meer gecontroleerd worden.

>> Download het rapport Handhaven op afvalscheiding in Tilburg

Doe mee aan de workshop handhaving!

Ook aan de slag met handhaving? Meld u dan aan voor de workshop ‘Handhaven bij afvalscheiding’ van de gemeente Tilburg, op donderdag 6 oktober 2016, van 09.00 tot 13.00 uur. We gaan uitgebreid in op de communicatie richting inwoners en bestuur. Daarnaast krijgt u onder meer een demonstratie van de speciale backend website met gebruik chiplezer, en een toelichting op de manier van controleren. Een controleur afvalscheiding deelt zijn bevindingen. Verder kunt u vragen stellen en advies krijgen over specifieke situaties in uw gemeente.

Locatie : Zaal C14 bij kantoor BAT gemeente Tilburg, Ceramstraat 6, 5013 BB Tilburg

>> Meld u hier aan!


Minicontainer duobak grijs groen Tilburg NL 1

>> Meld u aan voor 'Handhaven bij afvalscheiding'

>> Download 'Handhaven op afvalscheiding in Tilburg'

Gele kaart Tilburg