Hoe scoort uw gemeente op afvalgebied?


Hoe scoort uw gemeente ten opzichte van vergelijkbare gemeenten? En wat is uw ambitie? Deze week ontvangen alle colleges en gemeenteraden in Nederland een brief waar in staat hoeveel huishoudelijk restafval per inwoner in 2014 is ingezameld en hoeveel in vergelijkbare gemeenten. Uit vergelijkingen blijkt dat een groep gemeenten de landelijke VANG-HHA doelstellingen van gemiddeld 100 kg per inwoner al haalt of goed op weg is.

Resultaten vergelijken

De gemeente Horst aan de Maas is koploper met slechts 30 kg restafval per inwoner in 2014. Deze landelijke gemeente is natuurlijk niet helemaal te vergelijken met een grootstedelijke gemeente door verschillen in de bebouwing en ruimtelijke ordening. Zo scheiden inwoners van grote, dichtbevolkte gemeenten met kleine woningen hun afval op andere manieren dan inwoners van kleine gemeenten met ruime woonwijken en voldoende ruimte voor voorzieningen. Om resultaten tussen gemeenten te kunnen vergelijken is samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een indeling gemaakt in elf categorieën naar het aantal inwoners en de omgevingsadressen-dichtheid (het aantal adressen per km2).

Kleinere gemeenten zijn goed op weg

In de groep gemeenten tot 50.000 inwoners met een lage omgevingsadressen-dichtheid zijn er al veel gemeenten die de doelstelling van gemiddeld 100 kg ruimschoots halen of die zeer goed op weg zijn. Een goed voorbeeld zijn de gemeenten die samenwerken in de regio Het land van Cuijk en Boekel. Zij produceren ongeveer 70 kg restafval per persoon. Ook in kleinere gemeenten met een hoge omgevingsadressendichtheid wordt de doelstelling gehaald, bijvoorbeeld door de gemeente Heumen.

Positieve trend bij grotere gemeenten

Bij de grotere gemeenten is ook sprake van een positieve trend. Deventer, Apeldoorn en Maastricht zijn goed op weg en laten met resp 120 kg en 159 kg en 125 kg zien dat dat de 100 kg niet onmogelijk is.

Hoe scoort u?

Bent u benieuwd hoe uw gemeente scoort op het gebied van restafval en scheidingspercentages? In de afvaldatabase Swing kunt u zelf informatie zoeken. U kunt ook op de kaart hiernaast zien hoe goed uw gemeente scoort.


Hoeveelheid hha rest per inwoner 2014

Afvaldatabase Swing

De afvaldatabase bevat cijfermatige informatie over afval in Nederland. In de afvaldatabase kunt u zelf informatie zoeken en selecteren en op verschillende wijze presenteren. >> Ga naar de afvaldatabase