Hoogbouwbijeenkomst 7 september

Op donderdag 6 september kwamen 6 gemeenten bij elkaar in Utrecht om hun ervaringen te delen over afvalscheiding, en met name de GFT fractie in de hoogbouw.

Vertegenwoordigers van de gemeenten Capelle aan den IJssel, Uden, Dordrecht, Nieuwegein, Hengelo en Maastricht waren aanwezig bij deze tweede bijeenkomst over hoogbouw.

  • foto 9Eva van den Broek van de Universiteit Wageningen (WUR) startte met een presentatie over de onderzoeksopzet en de pilots van het project hoogbouw. Zij behandelde kort enkele gedragsprincipes en de interventies voor afvalscheiding in de hoogbouw.

>> Download de presentatie Gedragsinzichten toepassen (pptx, 4.7 MB)

  • Franc Talsma van de gemeente Hengelo vertelde over de pilot 'het bakfietsenproject'. Hiervoor worden etensresten opgehaald met een bakfiets, gefermenteerd en vervolgens gebruikt als voeding voor de Stadstuin Marskant. De stadstuin zal worden ingezet om verse groenten te produceren, onder andere voor de voedselbank.

>> Download de business-case 'Inzamelen en fermenteren van etensresten' (pdf, 80 kB)

>> Download de instructie Etensresten inzamelen binnenstad (pdf, 1.2 MB)

>> Download de instructie Etensresten inzamelen Hengelose Es (pdf, 1.6 MB)

  • foto 5Jose Middelkoop van de gemeente Capelle aan den IJssel vertelt over de inzet van de afvalbutler bij de hoogbouw. Voor 5 afvalstromen worden 2 minicontainers bij de flat geplaatst op vaste tijdsstippen (1 dag in de week van 15.30 - 12.00 uur de volgende dag). De afvalbutler heeft directe controle hierop.

>> Download de presentatie Afvalbutler (pptx, 2.4 MB)

  • Hiltja Hoff van de gemeente Uden vertelt dat de aanpak in de hoogbouw met een versneld tempo van start gaat. Het gaat om 4 verschillende soorten complexen die mogelijk allemaal een eigen systeem krijgen. Bewoners uit de hoogbouw en woningbouwverenigingen zullen hierbij worden betrokkenen.
  • foto 8Pieter Fokkens uit de gemeente Dordrecht verteld over de proef die zij hebben gedaan met de hoogbouw. Hiervoor zijn de voorzieningen verbeterd, wat hopelijk betere resultaten oplevert. Inzameling van GF wordt ook geïntroduceerd. In de binnenstad wordt papier, PMD huis aan huis opgehaald, en voor de GF fractie komen er verzamelcontainers. Voor de hoogbouw zijn grondstoffen eilanden aanwezig voor GF, PMD, papier en rest. Dit betreft bovengrondse containers met een pasjessysteem. In de vervolgfase die u gaat lopen wordt gekeken hoe de niet-scheiders meegenomen kunnen worden.
  • Rena Heilema van de gemeente Nieuwegein vertelt dat er een nieuw grondstoffenplan is. De hoeveelheid restafval moet worden teruggebracht van 252 kg nu naar 121 kg. De eerste grote slag willen ze gaan slaan met de inzameling van PMD. Daarnaast denken ze na over invoering van de BEST tas (voor oude boeken, elektrische apparaten, speelgoed en textiel) en het gebruik van afvalcoaches.
  • Anhilde de Jong van de gemeente Maastricht vertelt dat in Maastricht omgekeerd inzamelen en diftar wordt toegepast. De hoeveelheid restafval is al best laag, maar de volgende stap om het nog verder te verlagen is best moeilijk met het beperkte budget. In het restafval zit relatief nog veel textiel en GFT. Er gaan 3 pilots lopen waarvan 1 in de hoogbouw. Voorafgaand zal er een informatieavond voor de bewoners worden georganiseerd. Hieruit vloeit hopelijk een burgerpanel voort die in zijn eigenwijk kan testen wat beter werkt.

Meer weten?

Als u nog vragen of opmerkingen heeft dan kunt u contact opnemen met addie.weenk@rws.nl.