Kapelle start pilots met hoog- en laagbouw


Het Zeeuwse Kapelle gaat met de invoering van diftar en het project ‘Afval scheiden loont’ serieus werk maken van meer afvalscheiding en minder restafval. Twee pilotprojecten, ‘Afval scheiden in de keuken’ en ‘100-100-100’, moeten de 12.600 inwoners stimuleren om bij te dragen aan de VANG-HHA-doelstellingen. “We zijn een voorbeeld voor de hele provincie.”

Volgens Hans Vermaire, beleidsmedewerker VROM, moeten de pilots enerzijds het bewustzijn vergroten bij alle inwoners en tegelijkertijd een positieve gedragsbeïnvloeding realiseren. “We scheiden nu nog 58 procent en gooien 193 kilo restafval per persoon per jaar weg. Diftar en de pilotprojecten moeten een cultuuromslag in beweging brengen.”

Scheiden in de keuken

In Kapelle maken rond de 400 van de 5150 huishoudens gebruik van verzamelcontainers. “Deze hoogbouwhuishoudens kunnen nog niet meedoen met het diftar-systeem. De huidige verzamelcontainers (voor gft en restafval) hebben hier geen registratiemogelijkheid voor. Daarom hebben we ‘Afval scheiden in de keuken’ bedacht.” Om zo goed mogelijk afval te scheiden in hun woning krijgen bewoners een aparte afvalemmer en afbreekbare afvalzakjes. “De nadruk ligt op groente- en fruitafval, omdat gft-afval met 49 procent een groot aandeel in het restafval heeft”, aldus Vermaire.

Om de animo te peilen hield Kapelle eerst een inventarisatie onder de verschillende vertegenwoordigers van de hoogbouwcomplexen. “Die bleken grotendeels positief te staan tegenover deelname aan zo’n project.” Daarna heeft de gemeente de mogelijke deelnemers met informatiebijeenkomsten uitgebreid geïnformeerd over de inhoud en het verloop. Ook konden mensen zich daar inschrijven als deelnemer.

Ondersteuning en monitoring

Begin dit jaar zijn uiteindelijk 149 huishoudens aan de pilot begonnen. Voor de uitvoering heeft de gemeente ook een financiële ondersteuning gekregen van het programmabureau van VANG-HHA. Bij de verschillende hoogbouwcomplexen heeft de gemeente gezorgd voor groene rolcontainers voor het gescheiden groente- en fruitafval. Behalve de containers hebben de inwoners ook de emmertjes en zakjes ter beschikking gekregen. Voor vragen en tips hebben de inwoners een contactpersoon waar ze terecht kunnen.

Kapelle gaat de resultaten maandelijks monitoren en de start is veelbelovend. “In januari blijken de deelnemers al rond de 1500 kilo groente- en fruitafval gescheiden te hebben verzameld. Op sommige locaties moesten zelfs extra containers worden bijgeplaatst.” Verder blijkt uit een enquête dat de meeste deelnemers enthousiast zijn. “Ze geven zelfs adviezen over bijvoorbeeld de kwaliteit van de zakjes en de emmertjes of de reiniging van de containers in de zomer.” Kapelle stuurt verder regelmatig een nieuwsbrief met resultaten en andere relevante informatie om de deelnemers op de hoogte te houden.

100-100-100

Een tweede pilot gaat op maandag 4 april van start: het landelijk bekende 100-100-100. Dit proefproject, waar 100 gezinnen 100 dagen 100% afvalvrij proberen te leven, is gericht op de laagbouwhuishoudens met een eigen inzamelcontainer. “Toen de inschrijving van het project op de website kapelle.100-100-100.nl startte hadden we binnen twee dagen al 20 aanmeldingen. Het enthousiasme om echt werk te maken van een omslag naar een afvalloze samenleving is hier gelukkig duidelijk aanwezig.” Inmiddels doen al 63 huishoudens mee aan 100-100-100.

Provinciepionier

Kapelle is de eerste gemeente in Zeeland die dit soort maatregelen neemt om bij te dragen aan de doelstellingen van VANG-HHA. “Wij zijn ook pas sinds anderhalf jaar echt bezig met afvalscheiding en -vermindering.” Vermaire verklaart dat dit deels komt door de contracten die de Zeeuwse gemeenten hadden met de afvalverwerker. “We waren verplicht om jaarlijks gezamenlijk een minimaal aantal kilo’s restafval aan te bieden bij de verwerker. Anders kregen we een naheffing. We hebben die ‘put or pay’-clausule weten te veranderen.” Nu ziet hij andere gemeenten ook voorbereidingen treffen met onderzoeken en beleidsplannen. “Iedereen is zeker geïnteresseerd in onze resultaten. Als ze advies willen over hoe ze bepaalde zaken aan kunnen pakken horen we dat graag. Dit is niet iets voor in je eentje, dit doe je met zijn allen.”

Meer weten over de aanpak van Kapelle?

Neem dan contact op met beleidsmedewerker Hans Vermaire via h.vermaire@kapelle.nl.


Afval scheiden sticker Kapelle

Tips voor andere gemeenten:

  • Kijk naar andere contractmogelijkheden met de afvalverwerker
  • Meet de animo onder hoogbouwcomplex-vertegenwoordigers
  • Organiseer informatiebijeenkomsten en zorg voor contactmogelijkheden
  • Zorg tijdens de pilot voor genoeg extra inzamelcontainers
  • Monitor regelmatig de resultaten én de bewonerstevredenheid en koppel deze terug