Luierbijeenkomst gemeenten 7 september

Op woensdagochtend 7 september wordt vanuit het ketenproject 'uit de luiers' speciaal voor gemeenten een bijeenkomst georganiseerd waarin zij worden bijgepraat over de voortgang van dit ketenproject. Onderwerpen die in ieder geval aan de orde komen zijn:

  • Presentatie van de verschillende recyclinginitiatieven die in Nederland gestart worden of zijn;
  • Presentatie van het onderzoek naar een van de mogelijke knelpunten, de risicostoffen;
  • Update vanuit het kernteam luiers over de afspraken die tot nu toe met de verschillende ketenpartners zijn gemaakt.

Doel van deze bijeenkomst is om gemeenten te informeren over de voortgang van het project en het te verwachten tijdspad zodat dit in hun besluitvorming meegenomen kan worden. Uiteraard bestaat er ook de mogelijkheid tot het stellen van vragen. Deze bijeenkomst is speciaal georganiseerd en alleen toegankelijk voor gemeenten en hun inzamelaars.

De bijeenkomst zal op een centrale locatie in Nederland worden gehouden. Over de precieze invulling van het programma en de locatie zult u zo spoedig mogelijk nadere informatie ontvangen.

Datum:                woensdag 7 september 2016

Tijd:                       9.30-13.00 uur

Plaats:                  Centraal in Nederland

Het Ketenproject Uit de Luiers, Samen sluiten van de Luierketen is een initiatief van het Ministerie van I&M, Rijkswaterstaat Leefomgeving en de NVRD. Bij dit ketenproject zijn deelnemers uit de hele keten betrokken. In het ketenproject worden initiatieven ontwikkeld, worden betrokkenen actief geïnformeerd over de voortgang en over alle aspecten die met ketensluiting te maken hebben. Via de website www.vang-hha.nl vindt u meer informatie.