Uit de luiers


Samen sluiten van de luierketen

De luierketen

In het huishoudelijk restafval zit jaarlijks zo’n 200 duizend ton luiers en incontinentiemateriaal, dat is ongeveer 5% van het huishoudelijk restafval. Nog eens dezelfde hoeveelheid komt naar schatting als bedrijfsafval vrij bij ziekenhuizen en zorgcentra. Voor deze afvalstroom bestaat in Nederland op het moment geen recyclingmogelijkheid. Het project 'Uit de luiers' is erop gericht om te komen tot een fysiek en financieel gesloten keten van productie, gebruik en recycling. Hiervoor is samenwerking gezocht met partners vanuit de hele luierketen.

Organisatie

Het project is onderdeel van de ketenaanpak uit het Rijksbrede programma Circulaire Economie. Het kernteam bestaat uit deelnemers vanuit Rijkswaterstaat, NVRD en Ministerie Infrastructuur en Milieu. Het kernteam zoekt en onderhoudt contact met ketenpartners en initiatieven die helpen bij preventie en het sluiten van de keten. Waar nodig worden verbindingen tot stand gebracht, gespard, en eigen acties zoals onderzoeken gestart. Daarnaast worden bijeenkomsten georganiseerd met kennisuitwisseling en netwerken als doel.

Activiteiten

In het ketenproject worden projecten uitgevoerd en wordt actief kennis en informatie gedeeld. Dit laatste gebeurt veelal in workshops. Daarbij zijn de stakeholders uit de gehele luierketen vertegenwoordigd:

  • preventie van het gebruik van luiers en incontinentiemateriaal
  • productie
  • gebruik
  • inzameling
  • recycling
  • gebruik van secundaire materialen

Ketenpartners voeren zelfstandig activiteiten uit, waar dat gevraagd wordt of nodig is ondersteunt het Kernteam. Het Kernteam voert zelf ook acties uit, bijvoorbeeld onderzoeken naar risicostoffen.

Resultaten

Ketenanalyse

In luiers en incontinentiemateriaal zitten hoogwaardige papiervezels en kunststof. Daarnaast bevatten gebruikte luiers of incontinentiemateriaal organische stoffen. Het rapport Ketenanalyse en kansen en belemmeringen voor ketensluiten leert dat het animo en de technologie voor recycling er is en dat veel gemeenten graag bereid zijn om met de inzameling te starten.

Knelpunten zijn onder andere:

  • onduidelijkheid over de recycling van absorptiekorrels (SAP’s)
  • onduidelijkheid over de eliminatie van medicijnresten en pathogenen
  • de kosten van recycling

Wensbeeld

In samenspraak met de ketenpartners is een voorlopig wensbeeld opgesteld dat weergeeft hoe de luierketen uiteindelijk moet functioneren. In dit wensbeeld komen alle aspecten van de keten aan bod. U kunt dit wensbeeld lezen en ook uw reactie achterlaten.

Preventie met wasbare luiers

Milieu Centraal biedt gemeenten ondersteuning aan bij het opzetten van programma’s voor wasbare luiers. Dit draagt bij aan een belangrijk doel van het ketenproject, namelijk preventie. Meer informatie hierover is te vinden op de website van Milieu Centraal.

Initiatieven

Heeft u ook een initiatief en wilt u bijdragen aan het sluiten van de luierketen? Meld u dan aan.

Contact

Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met programmamanager Geert Cuperus (geert.cuperus@rws.nl).


Recycling van luiers, komt het er aan of niet?

Recycling van luiers was onlangs in het nieuws en de toonzetting was optimistisch, de recycling komt er aan. Maar wat is nu de feitelijke situatie? Heeft het nut om vast met de inzameling van luiers te starten? En wat kunnen gemeenten doen om het luierafval te verminderen?
In deze memo gaan we in op deze vragen.

Vraag & Antwoord

Veelgestelde vragen en antwoorden over luiers kunt u vinden op onze pagina Vraag & Antwoord.

Luierrecycling in de krant

Er komt een grote installatie voor verwerking van vieze luiers uit het Gelders rivierengebied. Trouw berichtte erover op 19 juli 2017 onder de titel 'Hoe volle-luierslurry wordt verwerkt tot biogas'.

>> Lees het nieuwsbericht

Luierrecycling op tv

Op maandag 1 mei 2017 werd in het programma Nieuwsuur (NOS) aandacht besteed aan de verwerking van luiers.

>> Lees het nieuwsbericht
>> Bekijk de uitzending

Op maandag 12 december 2016 werd in het programma Groen Licht (VARA NPO2) aandacht besteed aan luierrecycling.

>> Lees het nieuwsbericht
>> Bekijk de uitzending