Maastricht en Son en Breugel ondertekenen Bestuursakkoord


Op woensdag 6 april 2016 tekenen de gemeenten Maastricht en Son en Breugel als eersten in Nederland het Bestuursakkoord 'verbeteren afvalpreventie en –scheiding huishoudelijk afval'. Met de ondertekening committeren zij zich aan een eigen doelstelling en leggen de maatregelen vast waarmee zij de hoeveelheid restafval de komende jaren binnen de eigen gemeente hopen te verlagen.

Op weg naar 100 kg restafval per inwoner in 2020

Maastricht brengt in het akkoord de hoeveelheid huishoudelijk restafval terug tot 57 kilogram per inwoner. Voor de gemeente is dit een tussenstap. Uiteindelijk wil zij in 2030 een afvalloze gemeente zijn. Voor Son en Breugel betekent het akkoord dat de hoeveelheid restafval nog verder wordt teruggebracht tot maar liefst 35 kilogram per inwoner.

Steeds meer gemeenten halen het doel van maximaal 100 kg restafval per inwoner in 2020. Deze ambitie is vastgelegd in het Uitvoeringsprogramma Van Afval naar Grondstof - Huishoudelijk Afval (VANG-HHA). Een samenwerking van ministerie van IenM, VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten), NVRD en Rijkswaterstaat. Dit programma is ontwikkeld om gemeenten te helpen om de nodige stappen te zetten naar een circulaire economie. Naast afvalscheiding zijn preventie en het sluiten van grondstofketens belangrijke speerpunten.

Gemeenten die ook op korte termijn hun ambitie vastleggen in een bestuursakkoord zijn Almelo, Apeldoorn, Delft, Enschede, Geldermalsen, Haarlemmermeer, Horst aan de Maas, Kapelle, Lisse, Moerdijk, Oldenzaal, Raalte, Zaanstad, Zwartewaterland en Zwolle.

Populaire maatregelen

Veel voorkomende investeringen van gemeenten om de hoeveelheid huishoudelijk afval terug te dringen zijn:

  • het invoeren van gedifferentieerdere tarieven voor de inzameling van huishoudelijk afval (en daarbij een nultarief voor gft-afval)
  • het verhogen van de service op gescheiden inzameling
  • het verlagen van de inzamelfrequentie van restafval
  • het stimuleren van afvalscheiding in de keuken
  • het inzetten van afvalcoaches

Doelstelling binnen bereik

Landelijk bezien was de hoeveelheid huishoudelijk restafval in 2014 nog gemiddeld 238 kg per inwoner. Alle gemeenten hebben recent een brief ontvangen waarin staat hoeveel huishoudelijk restafval zij in 2014 inzamelden en hoe dit zich verhoudt tot vergelijkbare gemeenten. Uit deze overzichten blijkt dat ook voor steden als Deventer en Apeldoorn een ambitie van 100 kg huishoudelijk restafval in 2020 binnen bereik komt.

VANG Huishoudelijk Afval

De ondertekening van het bestuursakkoord en het informeren en vergelijken van gemeenten over behaalde resultaten worden gecoördineerd door Rijkswaterstaat. De maatregelen zijn onderdeel van het Uitvoeringsprogramma Van Afval naar Grondstof Huishoudelijk Afval (VANG-HHA).

Het Uitvoeringsprogramma VANG-HHA helpt gemeenten een circulaire economie te creëren.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de inzameling van het huishoudelijk afval. Daarmee zijn zij de belangrijkste intermediair om 75% afvalscheiding en maximaal 100 kilogram restafval voor huishoudelijk afval in 2020 te bereiken.