Maastricht loopt voorop, Meerssen pakt de slipstream


Als kleine gemeente van bijna 20.000 inwoners heeft Meerssen slechts 0,5 fte beschikbaar voor het thema afval. Door samenwerking met de grote buurgemeente Maastricht staan ambitie en maatregelen om de VANG-doelstellingen te bereiken toch op een hoog niveau. Paul van Vugt, beleidsmedewerker Afval bij gemeente Meerssen: “We profiteren allebei van deze samenwerking.”

Hoe is de samenwerking met Maastricht ontstaan?

Van Vugt: “We hebben een bijna uniform systeem en werken sinds medio 2000 allebei met diftar. Maastricht heeft op een gegeven moment aan ons en Valkenburg gevraagd of we niet wilden meeliften. Dit betekent dat we naar rato samenwerken op vier verschillende milieuparken. Drie parken in Maastricht en een in Valkenburg. Verder werken we bijvoorbeeld ook samen op communicatiegebied. Door de samenwerking dalen de kosten, neemt de efficiëntie toe en nemen we elkaar mee in de ambitie om de VANG-doelstellingen te halen. Maastricht zet steeds hoog in en wij kijken per initiatief in hoeverre we daarin mee kunnen gaan. Als kleinere gemeente moet je ook steeds kijken of je slagkracht groot genoeg is. Waar Maastricht op afvalgebied 2 fte beschikbaar heeft, is dat voor ons 0,5. Wij werken ook meer voor de voet weg dan Maastricht, maar samen kunnen we elkaar prima versterken.”

Wat zijn de laatste ontwikkelingen op samenwerkingsgebied?

“Maastricht heeft pas geleden een ambitieus afvalbeleidsplan opgesteld, waarin het onder meer een aantal pilots wil starten voor nieuwe inzamelingssystemen. Het gaat om gft, luiers, grof huishoudelijk afval, textiel en elektrische apparaten. Met Valkenburg kijkt Meerssen nu hoe we dat gezamenlijk kunnen oppakken. Verder verzorgt Maastricht sinds begin 2016 ook de afvalinzameling in de twee buurgemeenten en ook het straatvegen in Meerssen. ”

Hoe krijgt die gezamenlijke ambitie formeel vorm?

“Einde zomer tekenen we als drie gemeenten naar verwachting een Bestuurlijke intentie-uitspraak. Het is goed om je gezamenlijke intenties formeel te onderstrepen. Zo dek je de richting die je met elkaar inslaat ambtelijk en bestuurlijk af. Het is ook een belangrijk signaal richting de gemeenteraad en de inwoners. Hierin moet onder meer staan dat een van de uitgangspunten van alle maatregelen is dat de lasten voor de inwoners niet stijgen. Net als de doelstellingen in kilo’s en percentages is dat voor iedereen een uitdaging. Hierin zijn we ook erg afhankelijk van externe factoren, zoals de economische ontwikkelingen, bijvoorbeeld de hoogte van de olieprijs, die van invloed is op de recycling van kunststof verpakkingsmateriaal.”

Wat levert de samenwerking concreet op?

“Maastricht loopt als ‘grote broer’ steeds iets voor. Dat is fijn, want wij kunnen zo in de slipstream mee. Je versterkt elkaars ambitie. Hoe meer je samenwerkt, hoe groter de volumes, hoe beter de prijzen en lager de kosten. Het leidt ook tot een goede herverdeling en meer efficiëntie in gebruik, van bijvoorbeeld de milieuparken. Neem Beatrixhaven. Dat is een uitgebreid park met veel services en ruime openingstijden. Maastricht bereikt er meer inwoners mee en wij kunnen een dienstenaanbod leveren dat normaal niet bereikbaar is voor zo’n kleine gemeente als Meerssen. In Maastricht zit ook veel kennis. Daar profiteren we samen van. Overigens is er ook ruimte voor maatwerk en een eigen invulling vanuit ieders eigen achtergrond. Zo heeft Maastricht meer containervoorzieningen en werkt Meerssen meer huis-aan-huis.”

Meer weten over deze gezamenlijke VANG-aanpak?

Neem dan contact op met beleidsmedewerker Afval Paul van Vugt via paul.van.vugt@meerssen.nl.


Paul van Vugt Meerssen

Paul van Vugt, beleidsmedewerker Afval, gemeente Meerssen