Wat mag waar worden weggegooid?


Welk verpakkingsmateriaal mag waar worden weggegooid? In de handreiking ‘Eenduidig communiceren, End of life fase van biobased- en/of biologisch afbreekbare (composteerbare) verpakkingsmaterialen’ wordt benoemd welk verpakkingsmateriaal waar mag worden weggegooid.

Voor wie is de handreiking bedoeld?

De handreiking is bedoeld voor:

  1. producenten en importeurs van verpakte producten, van verpakkingen en van verpakkingsmaterialen;
  2. gemeenten, afvalmanagementbedrijven en recyclers;
  3. niet-gouvernementele organisaties (NGO’s), media en overheden.

Deze ketenpartijen komen ieder op verschillende manieren in contact met biobased- en/of biologisch afbreekbare (composteerbare) verpakkingsmaterialen en communiceren hierover, zowel onderling, als met consumenten. Daarom staan in de handreiking per groep ketenpartijen aanvullende communicatie-instrumenten, waarmee zij de correcte weggooi-instructies kunnen communiceren.

>> Ga naar de Handreiking ‘Eenduidig communiceren, End of life fase van biobased- en/of biologisch afbreekbare (composteerbare) verpakkingsmaterialen’


Eenduidig communiceren