Meldpunt Kapotte Apparaten


In een onderzoek onder 400 coördinatoren van Repair Cafés blijkt dat koffiezetapparaten, stofzuigers en video-/ audioapparatuur het vaakst langskomen voor reparatie.

Van de respondenten geeft 70% aan dat het steeds lastiger wordt om elektrische apparatuur te repareren. Apparaten zijn niet open te maken (80%), er is specialistisch gereedschap nodig (61%) of de onderdelen zijn verlijmd en versmolten (57%), blijken hiervoor de voornaamste redenen. Ook het tekort aan reserveonderdelen is in ruim de helft van de gevallen een belangrijke belemmering voor reparatie.

Waarom dit onderzoek?

Producten beter en langer benutten door langer gebruik, delen, hergebruik en reparatie is de beste manier om grondstoffen en energie te besparen. Daar is nog veel winst te halen: in de praktijk verdwijnt een groot deel van waardevolle producten en componenten bij het afval. Zeker als een product kapot gaat.

Het lukt onze samenleving steeds beter om dit afval te recyclen en bepaalde grondstoffen weer te gebruiken. Maar, hoe positief dat ook is, ook bij recycling gaat onvermijdelijk veel waarde verloren die in het product is gestopt, zoals energie en grondstoffen. Dat gebeurt niet bij reparatie. Daarnaast levert reparatie veel lokale arbeidsplaatsen op, terwijl arbeidsplaatsen in productie vaak worden overgenomen door robots of verdwijnen naar het buitenland.

Reparatie is dus een belangrijk instrument om waarde te behouden en lokale arbeidsplaatsen te creëren. Toch laat het onderzoek zien dat repareren van producten steeds lastiger wordt. Hett onderzoek geeft inzicht in de belemmeringen die een reparateur tegenkomt en vormt hopelijk het startpunt om die belemmeringen op te heffen.

Meldpunt Kapotte Apparaten

Bij het meldpunt kapotte apparaten kunt u uw kapotte apparaat melden.


Meldpunt kapotte apparaten