Nieuwe blauwdruk voor opzet pilots afvalscheiding hoogbouw


Het VANG-HHA-project ‘Verbetering afvalscheiding en inzameling in de hoogbouw’ gaat de volgende fase in. Vanuit een breed onderzoeksdesign gaan acht gemeenten dit jaar toetsen wat in welke situatie wel en niet werkt en waarom. “Dit model helpt straks iedere gemeente die een afvalscheidingspilot wil uitvoeren.”

Volgens projectcoördinator Gijs Langeveld levert het onderzoeksdesign voor de pilots in de hoogbouw een wetenschappelijk verantwoorde methode op: “Bij veel pilots stapel je alles op elkaar en kijk je naar het totale eindresultaat. In deze opzet splitsen we verschillende zaken juist uit in een aantal onderdelen. Zo kunnen we na afloop echt zeggen wat wel en niet werkt, maar ook in welke situatie dat geldt en waarom.”

In het design zijn 5 strategieën, 21 instrumenten en meerdere bijbehorende middelen benoemd. Strategieën hebben te maken met motivatie of faciliteiten binnen en buiten de woning. Een instrument dat past bij de strategie. Persoonlijke motivatie is bijvoorbeeld commitment creëren en een bijbehorend middel is dan dat je zorgt voor een toezegging om aan afvalscheiding mee te doen.

Verschillende hoogbouw

Aan de pilot doen 8 gemeenten mee met hoogbouwgebieden die de nodige verschillen kennen in sociaaleconomische kenmerken. Om later zo veel mogelijk uitspraken te kunnen doen, zijn rond de 750 aansluitingen nodig om drie instrumenten te testen. Om de omstandigheden verder zo gelijkwaardig mogelijk te laten zijn, werkt de projectgroep met een basispakket. Langeveld: “Belangrijke voorwaarde is dat alle deelnemers de mogelijkheid hebben om hun gft, papier en plastic gescheiden weg te gooien en dat alle inwoners op de hoogte zijn van de inzamelingsmogelijkheden.”

De projectgroep wil graag het inzamelgedrag van ieder huishouden individueel kunnen meten en is nu aan het uitzoeken of dat financieel en technisch mogelijk is. Verder zijn verschillende teams nu hard bezig met concrete voorbereidingen. “We bepalen de concrete invulling van de pilots per gebied en keuze van de in te zetten middelen. Verder stellen we nu vast hoe we gaan monitoren en samenwerken met de verschillende gemeenten.”

Oplossingen voor iedereen

Medio maart moet duidelijk zijn wat iedere deelnemer precies gaat onderzoeken en dan gaat de uitvoering van het onderzoek echt van start. Het uiteindelijke doel voor de pilots, die lopen tot medio 2017, is dat de resultaten ‘opschaalbare oplossingen’ opleveren die landelijk in te zetten zijn om meer afvalscheiding in de hoogbouw te realiseren. “En het moet ook leiden tot een aanpak waarmee iedere gemeente die een afvalscheidingspilot wil uitvoeren aan de slag kan. Een echte blauwdruk, zowel voor hoog- als voor laagbouw.”

Meer weten?

Heeft u vragen over dit project of het onderzoeksdesign? Neem dan contact op met gijs.langeveld@rws.nl.

Lees verder:


Deelnemers

Deelnemers aan het project ‘Verbetering afvalscheiding en inzameling hoogbouw’ zijn:

  • Avalex (Leidschendam-Voorburg)
  • Almere
  • Amsterdam
  • Den Haag
  • HVC (Zaandam)
  • Rotterdam
  • Schiedam
  • Utrecht

De projectgroep bestaat verder uit het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, de NVRD, Rijkswaterstaat, de Vereniging Afvalbedrijven en VNG. (Vereniging Nederlandse Gemeenten)