Onderzoek kostenefficiëntie kunststofinzameling gepubliceerd

Het Learning Center Kunststof Verpakkingsafval ondersteunt gemeenten bij verschillende vraagstukken op het gebied van kunststof verpakkingsafval en PMD. Het Learning Center organiseert daarvoor bijeenkomsten, ontwikkelt kennisproducten en adviseert gemeenten.

Beleidsinstrumenten

Eén van de thema’s van het Learning Center is kostenefficiëntie. Dit is belangrijk omdat de vergoeding voor kunststofverpakkingsafval daalt. Elke gemeente krijgt hiermee te maken en het is goed na gaan welke maatregelen je kan nemen om de kosten omlaag te brengen. Het onderzoek ‘Optimalisatie kostenefficiëntie kunststofinzameling gemeenten’ biedt inzicht in de factoren en successen van gemeenten in het beheersen van de kosten kunststof verpakkingsafval. Het onderzoek is gebaseerd op de ‘best practices’, bevindingen uit literatuuronderzoek en de werksessies kostenoptimalisatie die door het Learning Center Kunststof Verpakkingsafval zijn georganiseerd.

De werksessies kostenoptimalisatie werden in 2016 al vier keer georganiseerd. In totaal ging hierbij een 25-tal gemeenten onder begeleiding van het Learning Center aan de slag om meer inzicht in de eigen kosten te krijgen. Samen met andere gemeenten werd in deze sessies gezocht naar maatregelen om de kosten omlaag te krijgen.