Onderzoek kostenefficiëntie kunststofinzameling


'Kostenefficiëntie kunststofinzameling' is een belangrijk onderwerp voor gemeenten. Daarom heeft het Learning Center Kunststof Verpakkingsafval  een onderzoek laten  uitvoeren en organiseert hierover werksessies.

Het Learning Center Kunststof Verpakkingsafval ondersteunt gemeenten bij verschillende vraagstukken op het gebied van kunststof verpakkingsafval en PMD. Daarom organiseert het Learning Center hierover bijeenkomsten, ontwikkelt kennisproducten en adviseert gemeenten.

Onderzoek

Eén van de thema’s van het Learning Center is kostenefficiëntie. Dit is belangrijk omdat de vergoeding voor kunststofverpakkingsafval daalt. Elke gemeente krijgt hiermee te maken en het is goed na gaan welke maatregelen je kan nemen om de kosten omlaag te brengen. Het onderzoek ‘Optimalisatie kostenefficiëntie kunststofinzameling gemeenten (pdf, 9.4 MB)’ biedt inzicht in de (succes) factoren van gemeenten in het beheersen van de kosten kunststof verpakkingsafval. Het onderzoek is gebaseerd op de ‘best practices’, bevindingen uit literatuuronderzoek en de werksessies kostenoptimalisatie die door het Learning Center Kunststof Verpakkingsafval zijn georganiseerd.

Werksessies

De werksessies kostenoptimalisatie werden in 2016 al vier keer georganiseerd. In totaal ging hierbij een 25-tal gemeenten onder begeleiding van het Learning Center aan de slag om meer inzicht in de eigen kosten te krijgen. Samen met andere gemeenten werd in deze sessies gezocht naar maatregelen om de kosten omlaag te krijgen.


Optimalisatie kostenefficientie