Persoonlijk contact zorgt voor meer betrokkenheid


Hoe neem je inwoners mee als je kiest voor een nieuw inzamelingssysteem? Amersfoort zette bij de pilot Omgekeerd inzamelen stevig in op persoonlijke communicatie. Informatiebijeenkomsten, excursies en een afvalcoach geven de 1100 deelnemende huishoudens meer ondersteuning en vergroten de betrokkenheid.

Al voor de uitrol van de pilot, die liep van oktober 2015 tot en met juni 2016, startte Amersfoort met het communicatietraject. Zo kregen de inwoners in mei vorig jaar een informatiebrief met een uitleg van het systeem en de voorgenomen locaties van de te plaatsen ondergrondse containers. Daarnaast organiseerde de gemeente een aantal informatiebijeenkomsten.

Een-op-een-gesprekken

Projectleider Ilona Heidotting: ‘Tijdens deze bijeenkomsten konden bewoners in één-op-één-gesprekken met medewerkers van afvalinzamelaar ROVA en mensen van de gemeente vragen stellen over het plan en de voorgestelde locaties van de containers. We hebben bewust gekozen om dit niet plenair te doen, maar het persoonlijke contact centraal te zetten.’

De bijeenkomsten vonden zowel in de middag als in de avond plaats om iedereen genoeg mogelijkheden te geven aanwezig te zijn. Heidotting: ‘Vooral direct betrokkenen en andere mensen die echt voor of tegen de plannen zijn bezoeken deze bijeenkomsten. Het is goed dat je alle vragen van hen kunt beantwoorden. Zowel op beleidsmatig, praktisch als technisch gebied.’

Communicatieadviseur Marit Zwaan: 'Persoonlijk contact wordt erg gewaardeerd. Als je goed luistert en kunt uitleggen waarom je tot bepaalde keuzes bent gekomen is het begrip daarna vaak groter. Ook voelt men zich daardoor meer serieus genomen. Persoonlijke afhandeling van deze individuele vragen levert ook veel op. De afvalcoach komt langs om te kijken naar de mogelijkheden en ook de projectleider is bij een aantal mensen thuis geweest. Zo was er een oudere bewoner die met de scootmobiel net niet de draai kon maken bij de ondergrondse container om het restafval weg te gooien. Dit probleem hebben we voor die container meteen opgelost door een technische aanpassing. Dat wordt enorm gewaardeerd.’

Gebruikersgroep

‘We merken dat als mensen op een andere manier afval gaan inzamelen, de behoefte aan informatie vanzelf volgt. Zo kwam de vraag vaker naar boven wat er gebeurt met het ingezamelde PMD. Dit leggen we o.a. uit in onze nieuwsbrieven. We hebben daarnaast twee excursies georganiseerd, één naar het milieustation van ROVA en de ander naar een PMD-verwerker’, zegt Zwaan. ‘Openheid over de inzameling en verwerking van het afval levert vertrouwen op van de bewoners. Men kon met eigen ogen zien hoe hun plastic, metalen verpakkingen en drankenkartons worden verwerkt.’

Na een oproep van de gemeente hebben 30 buurtbewoners zich aangemeld voor de gebruikersgroep omgekeerd inzamelen. Zij komen tijdens de pilot 3 keer bij elkaar om ervaringen en meningen te delen. De terugkoppeling uit de gebruikersgroep wordt verwerkt in acties, waarvan de nieuwsbrief er één is. Heidotting: ‘Een aantal bewoners heeft zich daarnaast opgeworpen als ambassadeur en wil bij de voorgenomen verdere uitrol van het nieuwe afvalsysteem in de stad ook een rol spelen.’

Afvalcoach

Tijdens de pilot wordt ook een afvalcoach ingezet. Deze medewerker van ROVA is aanspreekpunt voor de bewoners, houdt ook een oogje in het zeil, geeft advies over bijvoorbeeld wat wel en niet bij PMD mag en hoe je verpakkingen makkelijk kan verkleinen zodat het minder volume inneemt. Hij neemt steekproeven in containers. Bij foutief scheiden spreekt hij de bewoners aan en geeft ze tips. Zwaan: ’Onze afvalcoach is makkelijk aanspreekbaar en vriendelijk en het gezicht in de wijk voor vragen. Handhaving is niet nodig geweest’.

Pilotnieuwsbrief

Om inwoners te blijven informeren tijdens de pilotperiode ontvangen ze drie keer een speciale nieuwsbrief die deur aan deur wordt verspreid. Hierin komen onder andere bewoners aan het woord. De nieuwsbrief geeft ook een overzicht van de geplande activiteiten en de behaalde inzamelresultaten. De afvalcoach stelt zich ook voor en geeft tips. De inzamelresultaten en de nieuwsbrieven zijn voor iedereen beschikbaar op de website van de gemeente. Verder is er een website en een mailadres van het pilotproject voor vragen en nadere informatie over de pilot.

Meer weten?

In het najaar beslist de gemeenteraad in Amersfoort over de invoering van een nieuw systeem voor afvalinzameling in de stad. Meer informatie over de pilot Omgekeerd inzamelen vindt u op de website van Amersfoort. Vragen? Bel dan met communicatieadviseur Marit Zwaan 030 469 5876 of mail naar m.zwaan@amersfoort.nl.


Gouden tips voor omgekeerd inzamelen

Tips uit Amersfoort

  • Bepaal vooraf hoe gedetailleerd je inwoners moet informeren. Containerlocaties die niet exact staan aangegeven leiden bijvoorbeeld tot verschillende interpretaties en vragen
  • Er is behoefte aan informatie over afval scheiden in huis. Bovendien loopt de afvalscheiding op eerste en tweede etages van laagbouw woningen achter. Laat bewoners hierover onderling tips uitwisselen. Er zit al veel ervaring bij de bewoners zelf.
  • Luister bij weerstand goed naar wat mensen te zeggen hebben en biedt hiervoor ruimte. Het doel en niet de planning staat voorop. Laat bijvoorbeeld de plaatsing van een ondergrondse container even rusten en neem de tijd om te luisteren naar de zorgen en het onderzoeken van alternatieve locaties. Plaats wel alvast de andere ondergrondse containers waar geen weerstand is tegen de locatie, lever maatwerk.

Resultaten van de pilot

Wethouder stedelijk beheer en milieu Menno Tigelaar, ‘Ik ben erg onder de indruk van de resultaten in Nieuwland. Er is bijna zes keer zoveel PMD ingezameld en het aantal kilo’s restafval is spectaculair gedaald van 171 naar 79 kilo.
Lees meer resultaten in de
Nieuwsbrief Nr.3.