Quick wins sortering en vermarkting PMD

Gaat u binnenkort aan de slag met een nieuwe aanbesteding van het sorteren en vermarkten van de PMD-stroom?

In oktober verschijnt namens het Learning Center Kunststof Verpakkingsafval en de NVRD een nieuwe en uitgebreide 'Handreiking sorteren en vermarkten PMD verpakkingsmateriaal’. Naast de geleerde lessen krijgen herziene afspraken uit het Uitvoerings- en Monitoringsprotocol een plek in deze uitgave.

Voorsorterend op deze handreiking hebben wij een aantal quick wins voor u op een rij gezet. De quick wins (pdf, 130 kB) helpen u snel op weg bij het maken van de belangrijkste keuzes in de aanloop naar hercontracteren of aanbesteden van de sortering en vermarkting van de PMD-fractie.