Roermond, Schiedam en Wageningen winnen prijs


Het Learning Center Kunststof VerpakkingsAfval beloont drie gemeenten die een pilot gericht op gedragsverandering bij inwoners gaan uitvoeren met een prijs. De gemeenten zijn Roermond, Schiedam en Wageningen.

De pilots

Doel van de pilots is om met gedragsmaatregelen de inzameling van kunststofverpakkingsafval te verbeteren en de kwaliteit te verhogen. Gemeenten konden hiervoor tot eind september een voorstel indienen. Van negen gemeenten is een voorstel ontvangen.

De winnaars

Roermond gaat aan de slag in tien straten, die representatief zijn voor de hele gemeente. Verbetering van de communicatie, een directe en persoonlijke aanpak en een wedstrijd moeten de kwaliteit verhogen en het aanbod gescheiden kunststof verpakkingsafval stimuleren.

Schiedam richt zich op de hoogbouw en kiest voor een aantal verschillende maatregelen, waaronder een wedstrijd, de inzet van ambassadeurs, meer kennis en wegnemen van weerstand. Voor meer draagvlak wordt nauw samengewerkt met lokale partijen.

Wageningen richt de pilot op de doelgroep studenten. Onderdeel van de aanpak zijn onder meer fun, social media, participatie en goede inzamelmiddelen. Om het effect te vergroten worden studenten betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van de pilot.

Gedragsverandering

De voorstellen zijn beoordeeld door een jury bestaande uit vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat, het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken en de NVRD. De jury leidt uit de voorstellen af dat steeds meer gemeenten bewust het instrument gedragsverandering toepassen om afvalscheiding te verbeteren. De voorstellen van de winnende gemeenten zijn door hun aanpak veelbelovend en voldoen aan de voorwaarden van een goede pilot.

Om de pilots niet te verstoren communiceert het Learning Center niet over de inhoud en het verloop van de pilots. Alle pilots worden uitgebreid gemonitord. Resultaten worden gedeeld met alle gemeenten.


Communicatieprijs_Schiedam