Staatssecretaris Dijksma over eigen VANG-inzet

Voor de start van het 100-100-100-project in Enschede sprak staatssecretaris Sharon Dijksma onder meer over VANG-ambities en afval als grondstof. Ook gaf zij aan hoe het ministerie zelf wil bijdragen aan de VANG-doelstellingen.

Dijksma ziet een kentering bij bedrijven, bij gemeenten en, ‘heel belangrijk’, de gewone mensen. Ze spoorde iedereen bij te dragen aan de doelstellingen voor betere afvalscheiding en minder restafval. “Ze klinken heftig, maar ik vind ze realistisch.” Haar eigen inzet vatte ze als volgt samen:

  1. Goede ideeën bekend maken en nieuwe kennis verspreiden over andere gemeenten.
  2. Complete productketens oppakken, zoals luiers. We zijn in overleg met producenten, verpakkers en recyclers om te kijken hoe we dit uit het restafval kunnen krijgen.
  3. Competitie creëren. Op dit moment zijn we bezig met de opzet van een nieuwe landelijke ranglijst waarbij gemeenten zich kunnen spiegelen aan vergelijkbare gemeenten. Denk niet alleen aan aantal inwoners, maar ook aan de hoeveelheid hoogbouw.