Standaardsets kleur, naam en pictogram voor afvalscheiding


In het voorjaar van 2017 stelt Rijkswaterstaat standaardsets van kleur, naam en pictogram rechtenvrij beschikbaar voor betere herkenbaarheid en uniformiteit bij afvalscheiding.

Voor 5 afvalstromen buitenshuis

De standaardsets zijn bedoeld voor huishoudelijk afval en vergelijkbaar afval dat buitenshuis vrijkomt bij bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties. Ze zijn bruikbaar voor alle communicatie rond afvalscheiding. Denk aan afvalbakken, websites en afvalwijzers. Zo hoeven organisaties dit niet zelf te ontwikkelen en komt er meer uniformiteit in de communicatie.

Rijkswaterstaat ontwikkelt de standaardsets voor vijf afvalstromen die zowel thuis als buitenshuis veel voorkomen:

  • Papier
  • GFT
  • Glas
  • Plastic (en twee varianten met drankenkartons en blik)
  • Restafval

Richtlijn herkenbare afvalscheiding buitenshuis

Beheerders van (semi-) openbare ruimtes, zoals winkelcentra, stations en evenementen, hebben een grote behoefte aan uniforme en herkenbare communicatie over afvalscheiding. Zeker voor plekken waar veel eenmalige bezoekers komen en waar mensen haast hebben. Ook gemeenten verbeteren momenteel hun huishoudelijke afvalinzameling en zoeken duidelijkheid, zoals een goede benaming voor afvalstromen. Hiervoor heeft Rijkswaterstaat in 2015 de Richtlijn herkenbare afvalscheiding buitenshuis opgesteld.

VANG Huishoudelijk afval en VANG Buitenshuis

Rijkswaterstaat voert twee programma’s uit om de hoeveelheid restafval van huishoudens en de dienstensector te verminderen: VANG Huishoudelijk afval en VANG Buitenshuis. VANG Buitenshuis richt zich op het afval dat vergelijkbaar is met huishoudelijk afval uit de Kantoor-, Winkel en Dienstensector (KWD-sector). Beide programma’s maken sinds september 2016 deel uit van het rijksbrede programma ‘Nederland circulair in 2050’.

Meer weten?

Wilt u meer weten of op de hoogte gehouden worden? Mail naar Jacobine Meijer van de afdeling Afval & Materialen van Rijkswaterstaat via jacobine.meijer@rws.nl.


Afvalscheiding mannetje bij afvalbakken