Terugblik 2016

2016 is voorbij gevlogen! Het jaar dat de VANG-doelstellingen bij een groeiende groep gemeenten bekend zijn. Dit is ook goed terug te zien in de beleidsplannen en ambities. Het ‘wat’ is bekend: streven naar een ambitieus kleine hoeveelheid restafval. Voor het ‘hoe’ werd dit jaar steeds meer gebruik gemaakt van het advies en de kennis uit het Uitvoeringsprogramma VANG-HHA. Bijvoorbeeld door de accountmanagers in te schakelen voor advies op maat, of door bijeenkomsten te bezoeken of aan door aan te sluiten bij een 100-100-100 of ander pilot-project.

Voor het nieuwe jaar staan weer mooie activiteiten klaar, zoals een nieuwe cursusreeks over gedragsbeïnvloeding en afvalscheiding, een handreiking afvalbeleidsplan schrijven en bijeenkomsten over contracten en kwaliteit van de inzameling van kunststof verpakkingsafval. Sluit u volgend jaar ook aan?

Het Uitvoeringsprogramma VANG-HHA 2016 in cijfers:

 • Met 19 wethouders zijn informerende gesprekken gevoerd over de VANG doelstellingen.
 • In het relatiebeheer is er in totaal met 176 gemeenten contact geweest
 • 28 gemeenten hebben het Bestuursakkoord getekend en 38 gemeenten hebben hiervoor de intentie vastgelegd.
 • Er zijn 14 workshops georganiseerd met 252 deelnemers.
 • Er zijn 2 trainingen georganiseerd met 47 deelnemers.
 • 100 beleidsmedewerkers hebben de collegereeks ‘gedragsbeïnvloeding en afvalscheiding’ gevolgd.
 • 14 gemeenten hebben een bijdrage ontvangen om een vernieuwende afvalscheidingsproef op te zetten.
 • Ruim 750 betrokkenen hebben 8 nieuwsbrieven ontvangen.
 • Er zijn vier communities op het kennisplatform met 201 geregistreerde gebruikers.
 • 15 edities van 100-100-100 zijn gestart, waarbij 77 gemeenten betrokken zijn. In november werd de mijlpaal van de 100e deelnemende gemeente bereikt.
 • Vier ketens hebben volle aandacht gekregen: luiers, voedselverspilling, textiel en papier.