2e Werkplaats Keukenafval 15 december


Op 15 december vindt de tweede bijeenkomst in het kader van de Werkplaats Keukenafval plaats. In de Werkplaats Keukenafval gaan gemeenten op zoek naar manieren om keukenafval uit het restafval te weren. Tijdens deze tweede bijeenkomst vertelt een aantal gemeenten hoe zij dit (gaan) doen.

Daarnaast licht Attero toe op welke manier(en) zij het ingezamelde GF(T) verwerkt en wat de toekomst ons hierin gaat brengen. Ook dagen we de deelnemers aan de Werkplaats uit hun eigen plannen en aanpak te delen en aan te geven wat ze van de Werkplaats verwachten.

De bijeenkomst vindt plaats bij de regio Gooi en Vechtstreek in Bussum.

Wilt u ook met keukenafval aan de slag? Neem dan deel aan de Werkplaats.

NB: de Werkplaats is een onderdeel van VANG-HHA en is dan ook primair bedoeld voor de doelgroep van VANG-HHA.

>> Meer over het programma en aanmelden