Update handreiking kunststof sortering en vermarkting

In 2014 bracht de NVRD de Handreiking sorteren en vermarkten kunststof verpakkingsmateriaal uit. Het Learning Center heeft samen met de NVRD aan een update van deze eerste versie gewerkt.

De aanbestedingen van het sorteren en vermarkten van kunststof verpakkingsmateriaal die eind 2014 hebben plaatsgevonden, hebben nieuwe kennis, voortschrijdende inzichten en goede (of minder goede) voorbeelden opgeleverd. Daarnaast is door de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten), Nedvang en NVRD het Uitvoerings- en Monitoring Protocol aangepast naar de nieuwe afspraken in de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022.

In deze herziene handreiking vol tips en aandachtspunten zijn de nieuwe en aangepaste afspraken uit het UMP verwerkt waarmee gemeenten rekening moeten houden in aanbestedingen. De handreiking en bijbehorende modelovereenkomst helpen u in het formuleren van uitgangspunten bij de inkoop of aanbesteding van de kunststofsortering.