Verder kijken met het Rijksbrede programma voor de circulaire economie


Vorige maand presenteerde het kabinet het Rijksbrede programma ‘Circulaire Economie: Nederland Circulair in 2050’. Programmaleider Marc Pruijn is enthousiast over dit programma, dat onder meer VANG omvat. “We zijn goed op weg en met deze ambitie reiken we nog veel verder.”

Wat is het grootste verschil met het programma VANG?

“We kijken met deze uitbreiding van het VANG-programma verder en breder. Het omvat activiteiten rondom circulaire economie vanuit het hele kabinet. Daarbij is met meer nadruk gekozen voor een aanpak per grondstoffenketen. Op het gebied van huishoudelijk afval lopen de activiteiten gewoon door. Wellicht dat we in samenwerking met de gemeenten en het bedrijfsleven maatregelen kunnen introduceren om de goede ontwikkelingen verder te versnellen.” VANG-HHA is onderdeel van de keten consumptiegoederen. Daarnaast worden de grondstofketens in de bouw, de maakindustrie, kunststoffen en biomassa en voedsel aangepakt.

Waar ziet u de specifieke inbreng van staatssecretaris Dijksma?

“De staatssecretaris is onder meer erg betrokken bij de verduurzaming van de textiel- en voedselketen. Neem het succesvolle 100-100-100-project, waarvoor ze in Enschede de opening verzorgde. Ook de fatsoenlijke en efficiënte omgang met schaarse grondstoffen heeft haar speciale interesse.”

Wat verandert er voor gemeenten door de integratie van VANG-HHA en VANG Buitenshuis?

“Hoe dat concreet vorm krijgt moeten we nog met elkaar uitwerken. We gaan in ieder geval kijken hoe we de twee verschillende systemen op een effectieve manier kunnen combineren. Het maakt de afvalsystematiek voor iedereen ook veel duidelijker en logischer. Motivatie en draagvlak worden groter als inwoners thuis, op het werk en onderweg op dezelfde manier hun afval kwijt kunnen. Verder zorgt het voor meer efficiëntie en dus lagere kosten. Een aantal gemeenten werkt al met zo’n open systeem. Met zestig nieuwe afvalbakken maakt Sliedrecht sinds enige tijd bijvoorbeeld afval scheiden in de openbare ruimte mogelijk.”

Wat vindt u van de resultaten op het gebied van VANG-HHA tot nu toe?

“De resultaten zijn een succes. Uit de manier waarop de gemeenten in beweging zijn gekomen blijkt dat onze ambities breed worden gedragen. Het mikpunt van 100 kilo restafval per inwoner per jaar in 2020 is goed ontvangen en blijkt een drijvende kracht. Je merkt dat aan afvalplannen die worden bijgesteld en aan verschillende pilots en andere initiatieven die een positieve bijdrage leveren. Ook de inspanningen om inwoners goed voor te lichten en door transparant te zijn over wat er met afval gebeurt, geven de doelstellingen een steeds breder draagvlak. Met het Rijksbrede programma gaan we dit nog veel verder brengen. We zijn goed op weg.”


Marc Pruijn foto

Marc Pruijn
Programmaleider Circulaire  Economie

‘Die 100 kilo blijkt voor gemeenten een drijvende kracht’