Verslag sessie kunststof op Gemeentelijk Afvalcongres 2016

Op 31 maart 2016 vond het jaarlijkse Gemeentelijke Afvalcongres plaats, een van de belangrijkste momenten waar professionals in de afvalsector elkaar ontmoeten en op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen op afvalgebied. Het Learning Center voor Kunststof Verpakkingsafval was op het Afvalcongres aanwezig en verzorgde een sessie over kunststof. Tijdens deze discussiesessie ‘Inzameling van kunststof verpakkingsafval in beweging’ werd stilgestaan bij de recente ontwikkelingen op het gebied van kunststof.

Afvalcongres_2016_entree

Recente ontwikkelingen

Sessie-gastheer en debatleider Addie Weenk lichtte tijdens de sessie toe: “Dat het thema kunststofrecycling maatschappelijk leeft, blijkt uit de berichten die de laatste weken in verschillende media verschenen: de NOS berichtte over de ‘kunststofbergen’ die zich ontwikkelen door gebrek aan vraag naar gerecycled kunststof. De uitspraken van de NOS zijn gecheckt door het NRC en ook het KIDV en Natuur & Milieu hebben een ‘factcheck plastic recycling’ uitgebracht. Daarnaast loopt een aantal onderzoeken naar de verhouding verpakkingen en niet-verpakkingen, monitoringsprotocollen en nascheidingskosten die tot nieuwsgierigheid leiden. De kunststofwereld is in beweging, ook op lokaal niveau waar de inzameling van het huishoudelijk kunststof verpakkingsafval wordt uitgevoerd door gemeenten.”

Kostenoptimalisatie

Een van de zaken die ook rechtstreeks gevolgen hebben voor gemeenten, zijn de afspraken over vergoedingen die gemaakt zijn in de Raamovereenkomst Verpakkingen. 2016 was het eerste jaar dat de integrale vergoeding voor inzamelen, sorteren en vermarkten omlaag ging. Voor bijna alle gemeenten was dit al een hele tijd bekend, maar voor veel gemeenten was het wel een directe aanleiding om nog eens kritisch naar de kosten voor kunststof verpakkingsafval te kijken. Maar op welke manier heeft een gemeente daar nu eigenlijk invloed op? Tijdens de sessie behandelde Marijn Teernstra de theorie van kostenefficiëntie voor kunststofinzameling en toetste dit aan de praktijk. “Er is best veel onderzoek gedaan naar kostenefficiëntie, maar wat heb je daar als gemeente nu echt aan? Het is mooi te zien dat bevindingen uit statistische onderzoeken ook op minder abstract niveau te herkennen zijn, zoals bijvoorbeeld in de Benchmark Huishoudelijk Afval. Dit maakt het voor gemeenten een stuk makkelijker om inzicht te krijgen in de eigen systemen en prestaties, en daarnaar te acteren. Zo wordt in de praktijk bevestigd dat de theorie van ‘meer inzamelen, minder kosten’ vaak ook klopt. In de werksessies kostenoptimalisatie die door het Learning Center in april en mei worden georganiseerd, wordt hier in kleine groepen gemeenten nog dieper op ingegaan. Het doel is om gemeenten inzicht te geven in de huidige prestaties en de mogelijke verbeteropties. Het doel is om gemeenten beter in staat te stellen om actie te nemen.”

Afvalcongres_2016_bezoekers

Prestaties en kosten van gemeenten

Gastspreker Anhilde de Jong van de gemeente Maastricht liet zien in ieder geval goed op de hoogte te zijn van de kosten, opbrengsten en de invloed van de gemeente daarop. Zij gaf inzicht in de ingezamelde hoeveelheden en de financiële prestaties op het gebied van kunststof van de gemeente. Goede prestaties op het gebied van kosten voor kunststof, zeker gezien de stedelijke karakteristieken van de gemeente. Anhilde de Jong benadrukte tijdens de presentatie dat  aandachtspunten qua kosten altijd blijven bestaan, maar niet alles te vatten is onder de noemer kostenefficiëntie: sommige beleidskeuzen zijn gemaakt vanuit hele andere overwegingen zoals werkgelegenheid of milieu. Frans van der Have vertelde tenslotte over de prestaties van enkele gemeenten in het verzorgingsgebied van Cyclus. Dit gaf een waardevolle inkijk in de prestaties van gemeenten met verschillende inzamelsystemen, en de bijbehorende kosten.

Discussie

Aan het einde van de sessie was het de taak van debatleider Addie Weenk de pittige discussie in goede banen te leiden. Via kostenefficiëntie ging de discussie al snel over op diftar, omgekeerd inzamelen en nascheiden, met uiteraard veel verschillende meningen. Uiteindelijk werd de sessie afgesloten met een oproep aan gemeenten die zich verder in het onderwerp kostenefficiëntie willen verdiepen: meld je aan voor een werksessie kostenefficiëntie en ga hiermee aan de slag!

Download de presentaties