Werkplaats keukenafval


Binnen het kader van de aanpak voor VANG-HHA wordt een Werkplaats keukenafval gestart. De Werkplaats keukenafval wil gemeenten en afvalbedrijven bij elkaar brengen die actief met deze stroom aan de slag zijn of willen. Het doel is enerzijds om elkaar te helpen en te inspireren door kennis en ervaringen uit te wisselen en anderzijds om te komen tot meer inzicht in ‘wat werkt’ om deze weerbarstige stroom uit het restafval te weren. De bedoeling is om vanuit die inzichten nieuwe acties te ontwikkelen.

'Live' werkplaats

Organisch keukenafval is de grootste (zwaarste) fractie in het restafval en bovendien een fractie waar weinig gemeenten een goed antwoord op hebben. Het scheiden van deze stroom is essentieel bij het halen van de VANG-doelstelling. Dit vormde een belangrijke aanleiding voor dit nieuwe project. Onderdeel van de Werkplaats Keukenafval wordt een digitaal kennisplatform om kennis te delen. Ook wordt in september een ‘live’ werkplaats georganiseerd waarin deelnemers aan de slag gaan met dit onderwerp en gaan zoeken naar ‘wat werkt’.

Ook meedoen?

De Werkplaats is op zoek naar gemeenten die ervaring hebben of plannen hebben met expliciete aandacht voor de inzameling van keukenafval. Denk hierbij aan acties op het gebied van communicatie, inzamelmiddelen, aparte inzameling en verwerking. De werkplaats wil graag zicht krijgen op wat er gebeurt en gebeurd is op dit gebied. Wilt u meewerken en uw kennis en ervaringen delen in de Werkplaats, meld u aan bij Koos van Dael, vandael@nvrd.nl.