Win €15.000 voor gemeentepilot kunststof verpakkingsafval

Het Learning Center Kunststof Verpakkingsafval wil goed afvalscheidingsgedrag door burgers stimuleren en stelt gemeenten daarom in de gelegenheid hiervoor tot eind september een project in te dienen. De drie beste projecten ontvangen een prijs van maximaal 15.000 euro.

De prioriteit van het Learning Center Kunststof Verpakkingsafval ligt in 2016 op ondersteuning van gemeenten bij invulling van de regierol bij de inzameling, het sorteren en het vermarkten van kunststof verpakkingsafval, het verlagen van de kosten die zij hiervoor maken en het verbeteren van de kwaliteit van het kunststof dat zij voor recycling aan de markt aanbieden.

Het verhogen van de respons van bronscheiding en de kwaliteit van het (na)gescheiden verpakkingsafval zijn twee maatregelen die gemeenten helpen bij een meer efficiënte inzameling en verwerking. Het Learning Center wil dit stimuleren door extra kennisontwikkeling op gebied van gedragsbeïnvloeding. Dit doet het Learning Center via een prijs die wordt toegekend aan drie projecten waarin gemeenten gedragsmaatregelen in de praktijk toepassen en toetsen.

In aanmerking komen?

In de folder 'Extra impuls gemeenten voor scheiding kunststof verpakkingsafval van huishoudens' (pdf, 377 kB) leest u hoe gemeenten in aanmerking kunnen komen voor deze financiële impuls.

Bron: http://www.lckva.nl/nieuws/nieuwsberichten/extra-impuls/