Zoek mee naar mythes rondom afval!


Over het scheiden van afval doen veel verhalen de ronde. Niet altijd is duidelijk wat de herkomst is van deze verhalen en of ze nu waar zijn of niet. Sommige verhalen hebben een negatieve invloed op het scheiden van afval. Voorbeelden zijn: ‘gescheiden afval komt allemaal weer bij elkaar in de vuilniswagen’, 'bij de afvalverwerking kunnen ze het afval prima sorteren, het is niet nodig dat ik dat doe' of 'het gescheiden ophalen van afval is meer belastend voor het milieu dan alles verbranden' . Dit soort verhalen weerhouden burgers van het scheiden van afval.

Samen met Design Innovation Group is het Uitvoeringsprogramma VANG-HHA op zoek naar verhalen rond afval en afvalscheiding. Wij noemen deze verhalen mythes. Mythes hebben diverse functies; ze verklaren de wereld om ons heen maar rechtvaardigen ook (onwenselijk) gedrag. Mythes zijn lang niet altijd op waarheden gebaseerd; ze hebben meestal geen wetenschappelijke of historische basis, het zijn vaak verzonnen verhalen, maar verklaren wel in belangrijke mate het gedrag van groepen mensen.

Meedenken

Om kennis te maken met meer (onjuiste) verhalen en de achtergronden van deze verhalen, organiseren we een bijeenkomst met vuilnisophalers en afvalcoaches. Samen met hen zoeken we ook naar mogelijkheden om onwaarheden te ontkrachten of nieuwe verhalen te ontwikkelen.  Op dit moment zijn we op zoek naar personen die willen meedenken tijdens deze bijeenkomst. Kent u binnen uw gemeente vuilnismannen- of vrouwen of afvalcoaches, die in contact staan met de inwoners van uw gemeente? Wij zouden graag met hen in contact komen en hen uitnodigen voor een bijeenkomst.

De verhalen en suggesties uit de praktijk worden gedeeld met beleids- en communicatiemedewerkers van alle gemeenten. Zodat zij deze inzichten kunnen toepassen in campagnes en communicatie over afvalscheiding binnen hun gemeente. Hiervoor zal in november een handreiking verschijnen, waarin gebruik wordt gemaakt van de mythes die we ophalen.

Meedoen?

Wilt u  meedoen aan dit onderzoek? Stuur dan uw contactgegevens naar Renate Hilhorst via renate@designinnovationgroup.nl. U ontvangt dan enkele invuloefeningen en wij vragen eventueel nog telefonisch om toelichting.

Voor overige vragen over dit project kunt u contact opnemen met Jennifer van Dijk via jennifer.van.dijk@rws.nl.


Welke verhalen over afval ken jij