750 boze bewoners in Emerald


Een wijk in Delfgauw met de naam Emerald. Dat klinkt toch als een letterlijk schitterende plek voor 'Het Nieuwe Inzamelen'? Het belang van hoé je dat introduceert bleek uit de reacties op onze brief aan de inwoners. Boos bezochten ze twee bewonersavonden met meer dan 750 man en vrouw sterk. Geen van dit soort avonden die ik heb bezocht waren zo leerzaam en enerverend als deze.

Wat eraan voorafging

Avalex heeft in 2015 met zes gemeenten een gezamenlijk beleid ontwikkeld voor de VANG-doelstellingen. Het Nieuwe Inzamelen had als uitgangspunten: meer service op grondstoffen, minder service op restafval. En in de laagbouwwijken: grondstoffen aan huis in minicontainers, restafval naar ondergrondse containers brengen. We zouden aan de slag gaan in verschillende startwijken.

Leuke brief

De jaren 90-VINEX-wijk Emerald (zie kader rechts) zou één van die startwijken zijn. De inwoners kregen ter introductie een leuke brief met een toelichtende folder in de bus. Daarbij zat ook een uitnodiging voor een bewonersavond. In de toelichting stond dat elk huishouden drie minicontainers voor de grondstoffen zou krijgen. Het restafval breng je vervolgens weg naar een beperkt aantal ondergrondse containers.

Actiegroep

Binnen 24 uur na de verzending van de brieven kwam er rook uit onze social media-monitor en was er een ‘Omgekeerd Avalex’-Facebookpagina met bijbehorende actiegroep opgericht. Boodschap: of ‘we’ wel hadden nagedacht? Wie op het idee was gekomen drie containers bij de huizen neer te zetten? Dat iedereen best afval wil scheiden, maar niet op deze manier!

Alles draait om jou?

Eigenlijk kon ik de inwoners geen ongelijk geven. Onze mooie folders riepen wel ‘alles draait om jou’, maar met het voorgestelde systeem keken we geen moment naar de specifieke situatie van de wijk en de inwoners. Resultaat? De inwoners kwamen in actie! Twee bewonersavonden trokken meer dan 750 bezoekers, die op geen enkele manier drie minicontainers bij hun huis wilden accepteren.

Terug naar de tekentafel

Tijd om even een stapje terug te doen. Natuurlijk komt dan meteen de prachtige uitvinding van de ‘klankbordgroep’ naar boven. Maar de bewoners van Emerald gingen een stap verder: ‘Laat ons het plan maar maken!’ En in korte tijd legden ze dat op tafel. Avalex, de gemeente en de bewoners sloegen vervolgens samen aan het doorrekenen.

Het plan is even simpel als geweldig en nog belangrijker: het voldoet aan de uitgangspunten, meer service op grondstoffen, minder service op restafval. Hoe? Door een aantal ondergrondse restafvalcontainers te bestemmen voor grondstoffen. Zo kan ieder huishouden dicht bij huis de grondstoffen kwijt en moeten ze wat verder lopen voor het restafval.

Hoewel mensen eerst nog wat wantrouwig waren, vonden ze al snel goede moed. De klankbordgroep presenteerde haar plan aan de bewoners en aan het college en de raad van Pijnacker-Nootdorp. Eigenlijk was iedereen enthousiast. En de actiegroep? Omgekeerd Avalex bestaat nog steeds. Niet meer als actiegroep, maar als samenwerkingsgroep. Een prachtig resultaat.

En als Avalex kijken we steeds beter naar de specifieke omstandigheden van elke wijk, spreken we met de bewoners, want ‘alles draait om jou’ moet ook echt om de inwoner draaien.

Piet Burgering


Piet Burgering

Als senior projectleider bij Avalex is Piet Burgering druk bezig met de voorbereidingen en implementatie van omgekeerd inzamelen in de zes gemeenten Rijswijk, Delft, Pijnacker-Nootdorp, Leidschendam-Voorburg, Wassenaar en Midden-Delfland. In deze blogserie vertelt hij over zijn ervaringen.

Over Emerald

Emerald is een jaren ’90-VINEX-wijk in Delfgauw, gemeente Pijnacker-Nootdorp. De nieuwbouwwijk is vele malen groter dan de oude kern Delfgauw zelf. Door de ligging is de wijk vooral gericht op de stad Delft. De bewoners van Emerald zijn voornamelijk hoger opgeleiden die werken bij de TU Delft, ministeries en organisaties in Den Haag. Zoals in zoveel VINEX-locaties wordt in Emerald gebruik gemaakt van ondergrondse containers voor restafval en GFT nabij de woningen. Voor glas, papier (en later pmd) staan wijkvoorzieningen bij winkelcentra. De inwoners maken dus geen gebruik van minicontainers aan huis.