Aanjaagteams: nieuwe vorm van ondersteuning binnen VANG-HHA

Binnenkort lanceert het programma VANG-HHA een nieuwe vorm van ondersteuning voor gemeenten en publieke afvalbedrijven. Onder de voorlopige werktitel ‘Aanjaagteams’ faciliteert het programma VANG-HHA gemeenten en publieke afvalbedrijven rechtstreeks met advies-uren.

Het gaat hierbij om kortlopend advies of bijstand (maximaal 4 dagen, of 32 uur) door deskundigen die kunnen helpen om processen vlot te trekken of projecten van de grond te krijgen. De bedoeling is dat hiervan laagdrempelig gebruik gemaakt kan worden, zonder omvangrijke procedures te doorlopen. De procedure is kort en simpel en zoveel mogelijk ontdaan van organisatorische ballast.

Hoe gaat dat in zijn werk?

In de praktijk zullen de aanjaagteams bestaan uit een poule van (externe) adviseurs met specifieke deskundigheden op het gebied van beleidsontwikkeling en uitvoering. Met deze personen of bedrijven wordt vanuit het programma VANG-HHA een raamcontract gesloten waarin de algemene voorwaarden zijn uitgewerkt. Ondersteuningsaanvragen worden door VANG-HHA aan minstens drie deskundige personen of bedrijven toegestuurd die op basis van de aanvraag op relatief korte termijn een beknopt plan van aanpak opstellen en de adviseur(s) voorstellen die daarbij worden ingezet. De aanvrager maakt vervolgens een keuze, waarna VANG-HHA een concrete opdracht verstrekt en de financiële zaken rechtsreeks met de betrokken adviseur(s) afhandelt.

Heeft u belangstelling?

De uitvoering van deze activiteit is door het programma VANG-HHA in handen gegeven van de NVRD. Mocht u belangstelling hebben voor deze vorm van ondersteuning neem dan contact op via het contactformulier.