Houten verbetert scheiding etensresten met aanrechtbakje


Houten wil het afvalscheidingspercentage van 63% verbeteren. Onder meer door inwoners met een aanrechtbakje te stimuleren om etensresten beter te scheiden. Het bakje levert milieuwinst en een lagere afvalstoffenheffing op.

Sjoerd le Noble, beleidsmedewerker openbare ruimte: “Bij het restafval zitten nog veel etensresten en dat afval hoort bij het gft. Mensen weten dat vaak niet of willen de resten vaak niet apart bewaren, omdat het stinkt of mogelijk ongedierte aantrekt. Naar de kliko lopen is vaak net te veel moeite.”

43% meer gft

Houten heeft in een proefwijk een groen aanrechtbakje geïntroduceerd waarin 500 inwoners de voedselresten konden scheiden met composteerbare zakjes. Het middel heeft geleid tot een toename van de hoeveelheid gft in de wijk met 43%. Bijna tweederde van de proefwijk-bewoners hebben het bakje gebruikt en vonden het grotendeels erg handig. Men geeft aan dat het bakje op het aanrecht het makkelijker maakt te scheiden. Ook het minder frequent ophalen van het restafval zorgt voor een betere scheiding van het GFT-afval. Le Noble: “Meer dan de helft van de deelnemers geeft ook aan dat ze etensresten beter zijn gaan scheiden, dankzij het aanrechtbakje. Iets wat ik thuis in mijn gezin overigens ook heb ervaren.”

Verbeterpunten

Le Noble geeft aan dat een aanrechtbakje voor alle Houtenaren dus een positief effect heeft op de hoeveelheid gescheiden gft-afval. “We kijken wellicht nog naar een meer neutralere kleur voor een grotere bereidheid het bakje op het aanrecht te zetten. De wens van de deelnemers is dat de composteerzakjes in de supermarkt verkrijgbaar zijn. De zakjes zouden nog iets sterker kunnen en groter, zodat dichtknopen makkelijker wordt.”

Proefwijk Afval

Voor een betere afvalscheiding test Houten op 3 manieren hoe de gescheiden afvalinzameling van inwoners kan verbeteren. Le Noble: “We zetten vooral in op de serviceprikkel. De service voor GFT en PMD wordt nog beter en de service op restafval minder”. In de proefwijk kregen de bewoners niet alleen een aanrechtbakje met composteerbare zakjes, maar ook een aparte pmd-kliko voor verpakkingen. Het restafval werd in de proefwijk nog naar 1 keer in de 4 weken ingezameld. De resultaten geven een positief beeld: 74% van de deelnemers is bewuster hun PMD en GFT afval gaan scheiden en 84% wil de PMD- kliko houden. Als heel de gemeente het afval net zo goed zou scheiden als de proefwijk, dan zou het afvalscheidingspercentage stijgen naar 80%. De meeste mensen hebben de proef positief ervaren. De proef zou eigenlijk na een half jaar stoppen, maar omdat 88% van de bewoners van de proefwijk door wilde gaan met de proef, loopt de proef nog steeds.

U kunt hierover meer lezen in het rapport Proefwijk Afval, Resultaten onderzoek 2016 (pdf, 1.9 MB).

Meer weten?

Neem contact op met Sjoerd Le Noble via sjoerd.le.noble@houten.nl.


Sjoerd le Noble

Sjoerd le Noble: “Thuis zijn we ook blij met het aanrechtbakje. We scheiden nu veel beter etensresten en de groene kliko blijft ook veel schoner."

aanrechtbakje

Resultatenproef keukenafval op een rij

  • 65% gebruikt aanrechtbakje met composteerbare zakjes
  • 43% meer GFT ingezameld
  • Meerderheid is tevreden met formaat van het bakje
  • Sommigen vinden het bakje te groot voor het aanrecht
  • Groen is meest favoriete kleur
  • Meerdere mensen willen neutralere kleur
  • Gebruikers zijn positief over de zakjes
  • Formaat en de sterkte van de zakjes kunnen verbeterd
  • Verstrek de zakjes ook bij supermarkten