Het 'Hoe', 'Waar' en 'Wat' van de afvalcoach

De ‘bewonerscoach’, ‘schone buurt-coach‘ of ‘coach schone leefomgeving’. Het zijn verschillende benamingen voor de veelbelovende interventie op het gebied van afval(scheiding): de afvalcoach. Het overkoepelende woordje ‘coach’ staat voor de persoonlijke benadering naar burgers toe, om hen te informeren en te motiveren bewuster met afval om te gaan. Heel wat gemeenten zijn inmiddels ervaringen aan het opdoen met afvalcoaches, anderen zijn vooral benieuwd of afvalcoaches ook voor hún een meerwaarde kunnen zijn voor het gemeentelijk afvalsysteem. En zo ja, hoe? Bijvoorbeeld bij het invoeren van een nieuw afvalbeleid.

Bijeenkomst van 16 februari

Op 16 februari werd er vanuit het programma VANG een workshop Afvalcoaches georganiseerd. In deze workshop werden voorbeelden van het inzetten van afvalcoaches bij de DAR en bij de gemeente Tilburg gepresenteerd. Na afloop van deze workshop bleek dat een aantal deelnemers nog met vragen zaten zoals: ‘Hoe zet ik zo’n afvalcoachtraject op?’, ‘Waar haal ik de afvalcoaches vandaan?’ en ‘Aan welk profiel moet een afvalcoach voldoen en wat zijn zijn/haar taken?’.

Afvalcoach in herhaling op 11 april

Naar aanleiding van deze vragen en de grote belangstelling willen we het begrip ‘Afvalcoaches’ wat breder belichten en organiseren we een kennisbijeenkomst op 11 april 2017 in Amersfoort. Op deze dag zullen we ‘het profiel’ van de afvalcoach belichten vanuit drie verschillende aanpakken, en laten we daarnaast een spreker aan het woord die meer zal vertellen over het opzetten van een afvalcoachtraject. We eindigen de dag met verdiepende deelsessies, waarin deelnemers één van de besproken aanpakken kunnen kiezen waar ze meer over willen weten. Een netwerklunch tijdens de bijeenkomst biedt ook de mogelijkheid om met collega’s in gesprek te gaan over het onderwerp.

>> Ga naar de bijeenkomst om aan te melden