Almere helpt met afvalscheiding tot in de keuken


Afval scheiden geeft gemak, is de opvatting van Almere. Voor de hoogbouw helpt de gemeente bewoners niet alleen op straat, maar ook in de eigen keuken. Een pilot met nu al een afname van ruim 100 kilo restafval per persoon per jaar. De volgende stap is een luxe afvalscheidingsbak.

Sinds juni 2017 staat bij een onderzoeksgroep ook een luxe bak met vier scheidingscompartimenten met een filter tegen luchtjes. De bak is onderdeel van het project van ruim een jaar in drie fases: een mooiere buitenruimte, een luxe keukenbak en een gedragsbeïnvloedingscampagne.

Buitenvoorzieningen

Projectmanager Henk Visser: “We zijn begonnen met de voorzieningen buiten door te zorgen voor gekleurde afvalbakken en duidelijke communicatie via stickers en toegankelijk taalgebruik.” Visser heeft ook pasjes ingevoerd, de inzamelingsmogelijkheden voor de bakken voor de gescheiden fracties verhoogd en heeft bij een aantal flats de restafvalbakken verder weg gezet.

Kijkdag

De luxe bak voor binnen is een tweede incentive. “Met deze bak kunnen ze in één keer vier fracties scheiden. De bak heeft een geïntegreerd luchtfilter en staat nog mooi ook.” De onderzoeksgroep die in aanmerking kwam voor de luxe bak kreeg een brief en kon de bak zelfs testen op een kijkdag. De ‘huurders’ dragen ook de verantwoordelijkheid voor de bak.

Spectaculair

Van de eerste 74 aangeschreven bewoners hebben 31 nu een luxe bak. In juli krijgen nog 150 bewoners de bak aangeboden. Met de buitenaanpassingen heeft dat in de eerste proefwijk nu geleid tot een spectaculaire verlaging van ruim 100 kilo restafval per persoon en in de tweede wijk van 275 naar 110 kilo. “In die wijk hebben we het restafval wat verder weg gezet en de rest dichterbij.”

Halve afvalzak

Visser zorgt dat hij zichtbaar aanwezig is en dat bewoners hem makkelijk kunnen aanspreken. “Mensen reageren over het algemeen heel positief. Ze merken dat ze eigenlijk sowieso vaak langs de bakken lopen en dat ze dan net zo makkelijk een zakje mee kunnen nemen voor de container. Een aantal bewoners heeft nu zelfs nog maar een halve afvalzak restafval in de twee weken.”

Grondstoffen

De definitieve resultaten zijn pas in 2018 bekend, maar Visser vindt wat hij tot nu toe ziet al erg bemoedigend. “Ik heb uitgerekend dat je met deze cijfers nu al zo’n 26 kilo per jaar per woning bespaart. Dan heb je een bak die tien jaar meegaat in ruim vier jaar terugverdiend. En dan rekenen we nog niet eens alle grondstoffen mee die we nu inwinnen dankzij de betere afvalscheiding.”

Gedragsbeïnvloeding

Om de motivatie van de bewoners verder te vergroten start Almere in september een campagne voor gedragsbeïnvloeding. Henks beste voorbeeld tot nu toe is bewoonster Sjouk. “Bij de eerste inloopavond hoonde ze alle plannen weg. Twee maanden later had ze zelf zo’n luxe bak gekocht. Ze zei: Ik loop elke dag langs die bakken en heb nu een geurvrij huis. Waarom zou je het dan niet doen?”


Afvalbak Almere

Landelijk project afvalscheiding in de hoogbouw

Het project in Almere is onderdeel van een landelijk onderzoek in acht grote gemeenten naar mogelijkheden om de afvalscheiding in de hoogbouw te verbeteren. Eind 2016 is gestart met de nul- en controlemetingen. Op dit moment vinden de eerste interventies plaats. De evaluatie van de projecten is halverwege 2018. Dan moet duidelijk worden welke interventies bijdragen aan een substantiële verbetering van afvalscheiding in de hoogbouw.

Naast Almere nemen de volgende partijen deel: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Avalex/Rijswijk, Irado/Schiedam, HVC/Zaanstad, Vereniging Afvalbedrijven, het ministerie van Infrastructuur en Milieu, NVRD en Rijkswaterstaat. Een denktank van gedragswetenschappers begeleidt het programma.