Almere op weg naar een afvalloze stad

In het streven naar een afvalloze stad in 2020 moet iedereen maximaal in 2019 zijn afval kunnen scheiden in Almere. Zowel voor de laag- als de hoogbouw faciliteert de gemeente inwoners maximaal in voorzieningen voor gescheiden inzameling van pmd, maar ook gft en papier. ‘Na goede afvalscheiding gaan we door naar goed hergebruik.’

Almere wil in 2020 een stad zonder afval zijn en past het systeem van afvalinzameling aan. De gemeente werkt er hard aan om bij alle hoogbouwcomplexen voorzieningen te plaatsen voor pmd, gft en papier. Ook voor de kleinere complexen (minder dan 35 woningen) gaat de gemeente aan de slag. Zo wordt op dit moment een mogelijkheid voor prullenbakken aan de muur met een slot onderzocht.

Hulp in de keuken

In een pilotproject voor afvalscheiding in de hoogbouw experimenteert de gemeente zelfs met voorzieningen in de keuken. In een luxe 60 liter-afvalscheidingsbak met luchtfilter kunnen deelnemers de vier fracties binnen al scheiden. “Met een goede combinatie van faciliteiten binnen en buiten hopen we te bereiken dat je met slechts 4 liter per bak al genoeg ruimte kan hebben om goed en zonder problemen afval te kunnen scheiden.”

Pmd nascheiden

“Het idee is ook dat straks vier fracties aan de bron worden ingezameld”, licht projectmanager Henk Visser toe. Het gaat dan om gft, papier, textiel en glas. “Voor pmd komt een aparte container die na inzameling wordt nagesorteerd. Feitelijk schaffen we daarmee de fractie restafval af. Door genoeg voorzieningen dicht bij huis te faciliteren, maken we het afvalscheiders ook makkelijker.”

Gedragsbeïnvloeding

Afval scheiden is niet alleen een kwestie van kunnen en willen, maar ook van kennis en bewustwording. Daarom is Almere onder meer een gedragsbeïnvloedingscampagne gestart, zijn bewonerspanels opgericht, wordt veel voorlichting gegeven en worden veel enquêtes gehouden onder de bewoners. “Of een project slaagt, hangt ook vaak af van de timing en de afstemming. Dat willen we met dit soort instrumenten goed organiseren.”

Uitbreiding in 2018

Begin 2018 gaat Almere de pilots en onderzoeken evalueren. Daarna volgt een voorstel aan de gemeenteraad voor een gefaseerde uitbreiding. De tussentijdse resultaten zijn hoopgevend. Het aantal kilo’s restafval in de hoogbouw-pilotgebieden is 110-125 kilo per persoon per jaar, tegenover gemiddeld 250-350 kilo. Laagbouwgebieden die experimenteren met bronscheiding en nasortering zitten op 30-40 kilo restafval tegenover 100 kilo gemiddeld.

Upcycle-centrum

Waar mogelijk wil Almere alle gescheiden grondstoffen zoveel mogelijk binnen Almere toepassen als nieuw product. “Dan praat je echt over een gesloten lokale kringloop. Daar waar het kan lokaal en daar waar het moet regionaal. Een van de instrumenten om hierbij te helpen opent eind dit jaar: Het Upcyclecentrum. “Mensen brengen hier bijvoorbeeld hun oude leren bank naar binnen en een kunstenaar maakt er voor een andere inwoner een mooie leren tas van.

Plasticfabriek

Voor pmd wil gemeente Almere een plasticfabriek realiseren die als grondstof de mix- en foliefractie kan gebruiken. Van die grondstof kunnen hoogwaardige producten voor de openbare ruimte in Almere worden gemaakt, zoals steigers, beschoeiingen, banken en paaltjes. “Deze producten kunnen nog tien keer worden gerecycled en zijn bijna 500 jaar te gebruiken in Almere.”


Almere stad zonder afval

Almere wil een stad zonder afval worden. Het doel is om in 2020 in Almere gemiddeld nog maar 50 kilo restafval per persoon per jaar over te houden.

Haal jij eruit wat erin zit