Blik: bron of nascheiden?


Wat is beter, blik aan de bron scheiden via de PMD-fractie of blik in het restafval laten en de metalen na verbranding terugwinnen uit de bodemassen? Deze vraag wordt in steeds meer gemeenten gesteld en was de aanleiding voor de NVRD om dit in het kader van het Uitvoeringsprogramma VANG-HHA nader te laten verkennen. CE Delft is gevraagd een afwegingskader op te stellen dat gemeenten helpt bij het maken van een eigen keuze tussen bron- of nascheiding van blik.

Het afwegingskader bevat een afweging op basis van milieu, kosten en service. Elke gemeente zal haar eigen afweging moeten maken en daarvoor levert het afwegingskader de benodigde informatie. Uit het onderzoek blijkt dat er voor metaal milieukundig geen verschil bestaat voor bron- en nascheiding waar voor aluminium op dit moment en in bepaalde situaties deze afweging nog in het voordeel uitvalt van de PMD-route. Inzameling via PMD is wel iets duurder (tot € 1,50 per inwoner per jaar). Service-afwegingen zullen vaak de doorslag geven, vooral in gemeenten met een systeem van omgekeerd inzamelen of een diftarsysteem.

Meer weten?

Download het onderzoeksrapport Blik: bron of nascheiden? Afwegingskader voor gemeenten.


Sorteerinstallatie PMD-afval - bron Suez Bas van Spankeren

Sorteerinstallatie PMD-afval
Bron: Suez, Bas van Spankeren