Aandacht geven


Sinds kort ben ik een van de nieuwe relatiebeheerders die vanuit de NVRD gemeenten gaat benaderen in het kader van het VANG-HHA programma. Mijn eerste gesprekken en presentatie voor een gemeenteraad heb ik er inmiddels op zitten. De 100 kg restafval per inwoner die we toch alweer snel willen bereiken is een mooi doel als je al op 150 zit. Maar boven de 200 kg/inw is dat toch iets dat letterlijk ver weg is.

Bij iedere gemeente is de situatie, en daarmee de gebruiksaanwijzing, telkens anders. Het huishoudelijk afval is misschien van dezelfde samenstelling; supermarkten hebben immers overal ongeveer hetzelfde aanbod. Bewoners hebben – een aantal cultuurverschillen daargelaten – vergelijkbare gedragingen en zijn grosso modo gevoelig voor dezelfde prikkels. Toch geldt bijna overal ‘bij ons is alles anders’. Waar ligt dan het verschil? Waarom draait de een zijn hand niet om voor 80 kg/inw en is de ander blij dat er 20 kg af gaat? Volgens mij ligt het meer in zaken als de bestaande inzamelstructuur, de aandacht (daar is-ie) die gegeven is aan het item afval (niet afvalstoffenheffing), de gewoontes die ontstaan zijn in de gemeentelijke organisatie, in de relatie met de inzamelaar en in de relatie met de burger. Deze aspecten zorgen voor drempels, hobbels, zelfs muren bij veranderingen. En dan helpt een ronkende website iets minder.

Als je de VANG-HHA website bekijkt is het aantal ondersteunings- en hulpmiddelen, trainingen, workshops, congressen, kennisdocumenten overweldigend. Het is natuurlijk belangrijk dat de kennis en informatie hier goed ontsloten wordt maar persoonlijke aandacht voor degenen die gaan over het inzetten van veranderingen op het gebied van gescheiden inzameling van huishoudelijk afval is net zo belangrijk. Daarmee kunnen we de vragen die leven adequaat adresseren en voldoende aandacht geven aan degenen die het allemaal moeten gaan doen, dat afval scheiden: de burger. (Overigens goed dat er in dit kader de laatste tijd een groeiende aandacht is voor gedragsverandering.)

In de komende periode willen we meer ‘aandacht’ geven aan de genoemde drempels, hobbels en muren. Dit gaan we doen door alle gemeenten na te gaan bellen die sinds 2014 zijn bezocht in het kader van het VANG programma. We gaan ze dingen vragen over ingezet beleid, over opgedane ervaringen, over successen en over missers. Als er nog geen resultaten zijn geboekt gaan we vragen hoe dat komt, en of we misschien ondersteuning kunnen bieden. In het kader hiervan bereiden we de inzet van zogenaamde ‘aanjaagteams’ voor (die overigens ook zomaar ‘aandachtteams’ kunnen gaan heten). Deze teams geven individuele gemeenten een grote zet in de richting van verandering. Deze zet moet helpen om de eerder genoemde hobbels te nemen.

Daarnaast gaan we de gemeenten die voorop lopen niet vergeten. Zij krijgen de gelegenheid hun successen, en de factoren die naar hun idee daarbij een rol hebben gespeeld, te delen met anderen. Een voorbeeld hiervan is de Werkplaats Keukenafval. De zoektocht naar wat werkt en niet werkt om de hoeveelheid organisch keukenafval uit het restafval te weren is het onderwerp van de Werkplaats. 4 juli is de volgende bijeenkomst van de Werkplaats. Schillenboer Deventer en communicatie-aanpak Lelystad staan onder andere op de agenda.

Wilt u een gesprek, heeft u iets te delen (een succes, een misser, een nieuw beleidsplan), ervaart u een drempel, hobbel of muur: laat het ons weten. Wij geven u graag aandacht!

Koos van Dael (NVRD)


profielfoto_koos

Koos van Dael
vandael@nvrd.nl