Ga maar gluren bij de buren


Afval. Geen onderwerp dat de gemoederen van Tilburgers meer bezighoudt. Al ruim zes jaar mag ik me er als wethouder van de 6e stad van het land mee bezighouden. Een onderwerp met een stevige landelijke ambitie. Terecht, ook Tilburg heeft jarenlang kansen laten liggen op dit gebied.

Sinds 2009 zetten we er in onze stad stevig de schouders onder. Daarmee is de VANG-doelstelling voor Tilburg natuurlijk nog niet één-twee-drie gehaald. Dat realiseren we ons, maar we zijn zeker op de goede weg.

Nu stevig op stoom

Ons huishoudelijk restafval is met zo'n 35% gereduceerd. Doordat we onze bewoners in de laagbouw meer service bieden in de vorm van duobakken voor pmd en papier, die huis-aan-huis worden opgehaald én door de frequentie van inzameling van restafval te verlagen. Ook in de hoogbouw zijn we nu stevig op stoom, wat het positieve effect de komende jaren zichtbaar houdt. Naast maatregelen op lokaal gebied maken we ook landelijk beleidsregels en goede voorbeelden bespreekbaar. Omdat de opgave stevig is, is het belangrijk om ervaringen te blijven delen en de vruchten daarvan te plukken. Zeg maar 'gluren bij de buren', over en weer.

Gele-oranje-rode kaart

Los van mijn professionele betrokkenheid bij het onderwerp, moet ik toegeven dat het me persoonlijk ook wat doet. In Tilburg attenderen we onze bewoners al geruime tijd met het gele-oranje-rode kaartensysteem op hun scheidingsgedrag. De kaarten zijn een waarschuwing, want pas na een gele, oranje of, ultiem, een rode kaart riskeren mensen een boete. Die delen we alleen uit in extreme situaties, afgelopen jaar maar tien keer. En, ik moet eerlijk toegeven dat ook ik een gele kaart met bijhorend scheidingsadvies van onze afvalcoaches mocht ont­vangen. Ik hoop natuurlijk dat mijn buren het niet hebben opgemerkt; daar gaat je voorbeeld­functie. Tegelijkertijd triggert het om een stapje extra te zetten. Ik kan u vertellen dat dit bij ons zeker het geval was. Het heeft zelfs geleid tot een verhelderend keukentafelgesprek. Met als resultaat dat het logistieke afvalmanagementsysteem in 'Huize de Vries' nu tot in de puntjes is geregeld. Voor ons geen verkeerde afvalscheiding meer!

Goed voorbeeld, goed volgen

Het sociale controle-effect dat uitgaat van het kaartensysteem geldt ook tussen gemeenten onderling. Zo vroeg een raadslid uit een kleinere buurgemeente zich af hoe het nu toch mogelijk was dat een grote stad als Tilburg het beter doet op het gebied van afvalscheiding, ‘dat kon toch niet waar zijn’. Het was in ieder geval reden genoeg om eens een kijkje in onze praktijk te nemen. En zo zou het wat mij betreft moeten: niet iedere keer zelf het wiel uitvinden. Goed voorbeeld moet leiden tot goed volgen. Dit is natuurlijk 'gluren bij de buren' in optima forma: elkaar inspireren en blijvend stimuleren tot nog hogere ambities. In Tilburg realiseren we ons dat we nog een tandje, misschien zelfs meerdere, bij moeten zetten. We kunnen de komende periode niet op onze handen gaan zitten en teren op de hoopgevende resultaten tot nu toe. Resultaten uit het verleden bieden, zoals u weet, geen garanties voor de toekomst.

Ik wens iedereen dan ook veel inspiratie en daadkracht om in 2017 alles uit de kast te halen op het gebied van afvalscheiding en -reductie. En als ik u daarbij een persoonlijk advies mag geven: vergeet uw buren niet!


BerendDeVries 012Def2

Berend de Vries
Wethouder Milieu en Afval in Tilburg
Voorzitter VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten)-commissie Milieu, Energie en Mobiliteit

‘Ook ik heb ooit een gele kaart met scheidingsadvies van onze afvalcoaches mogen ont­vangen’