Bron- en nascheiding in Amsterdam en de Meerlanden-gemeenten


De VANG-doelstellingen zijn helder. Hoe gemeenten deze doelstellingen willen bereiken verschilt. Amsterdam kiest voorlopig voor een combinatie van voor- en nascheiding. In de Meerlanden-gemeenten kiest iedereen al voor zoveel mogelijk bronscheiding. Hoe komen ze tot hun keuzes?

Amsterdam

“Over tien jaar willen we volledig aan bronscheiding doen”

Hoe werkt Amsterdam aan de VANG-doelstellingen?

Albert van Winden, programmamanager optimalisatie afvalketen Amsterdam: “Om de VANG-doelstellingen te halen voert Amsterdam een nieuw afvalplan uit dat zoveel mogelijk inzet op bronscheiding. Van de bijna 11.000 ondergrondse containers wisselen we er de komende jaren 4.000 om tot grondstofcontainer. Inwoners kunnen dan op loopafstand plastic, papier, glas en textiel gescheiden inzamelen. Na 2017 zullen al bijna 700 containers zijn omgewisseld.”

Hoe gaat het nu met afvalscheiding?

“Het percentage was 27% in 2015. Onder inwoners zien we veel bereidheid om afval te scheiden, zeker met plastic en verpakkingen. In Oost lopen nu verschillende proeven om groente en fruit te scheiden, in het pilotgebied doet al 40% mee. Verder starten we later dit jaar met een aantal diftar-experimenten. Zo onderzoeken we hoe we zoveel mogelijk Amsterdammers mee kunnen krijgen.”

Hoe verklaart u die groeiende bereidheid?

“We willen meer mensen bewust proberen te maken dat wat je weggooit afbeelding_afvalketen_in_beeldwaarde heeft. Ook willen we mensen laten zien wat er gebeurt met de ingezamelde grondstoffen. In maart starten we hiervoor een nieuwe campagne. Ook moet je mensen enigszins tegemoetkomen. Door ze niet te ver te laten lopen en ze genoeg mogelijkheden te bieden om het afval gescheiden aan te bieden.”

Hoe ziet u bron- en nascheiding in de toekomst?

“We moeten nog flinke slagen maken om de doelstellingen te halen. Nascheiding is hierbij een tussenoplossing. Onze maatregelen moeten in 2020 al voor 40% zorgen. Het restafval nascheiden via een nieuw te bouwen installatie levert de komende jaren 25% extra op. Ons doel is dat Amsterdam over tien jaar volledig aan bronscheiding doet en restafval een minimale fractie is."

Meer weten?

Bekijk het Amsterdamse Uitvoeringsplan Afval.


Amsterdam: ‘Nascheiding is voor Amsterdam een tussenoplossing’
Meerlanden: 'Bronscheiding levert de beste kwaliteit grondstoffen op’

>> Download de Argumentenkaart bron- en nascheiding

De Meerlanden-gemeenten

“Nascheiding is hier geen optie”

Hoe werken de Meerlanden-gemeenten aan de VANG-doelstellingen?

Just Zandhuis, programmadirecteur Circulaire Economie bij Meerlanden N.V.: “Als overheids-N.V. voeren we voor negen gemeenten het afvalbeleid uit en hebben we een adviserende rol. Ze doen allemaal aan bronscheiding. Veel gemeenten hebben nog een vrij traditioneel inzamelsysteem. Gft, restafval en soms papier wordt aan huis opgehaald. Alle gemeenten hebben de ambitie om op termijn over te stappen op een variant van omgekeerd inzamelen. Sommige daarna ook op diftar.”

Hoe gaat het nu met de afvalscheiding?

“Inwoners halen vaak nu al, met een vrij traditioneel ophaalsysteem, goede resultaten. Gemiddeld rond de 60%. Gemeente Lisse draait sinds september een proef met omgekeerd inzamelen en diftar en is sinds begin dit jaar echt overgestapt. De resultaten in de proefmaanden en over januari zijn erg bemoedigend. We verwachten zelfs dat het scheidingspercentage naar 80% gaat.”

Hoe verklaart u die groeiende bereidheid?

begin van iets moois“We scheiden hier altijd al aan de bron. Dat levert ook de beste kwaliteit grondstoffen op. Het helpt als je mensen goed met middelen faciliteert om afval te scheiden. We laten ze ook zien wat er gebeurt en wat ze moeten doen als het systeem verandert. Wij hebben voor de inwoners van Meerlanden de multimediale communicatiecampagne ‘Begin van iets moois’ ontwikkeld.”

Hoe ziet u bron- en nascheiding in de toekomst?

“Nascheiding is hier met de huidige technieken geen optie. Neem gft, dat als natte fractie de kwaliteit van andere grondstoffen zoals papier en textiel nadelig beïnvloedt. Na vergisting blijft verder ongeveer 98% van het gewicht over en dat wordt dan alsnog verbrand. Met bronscheiding kunnen we in de Meerlanden Groene Energiefabriek het gft-afval verwerken tot duurzame producten als groengas, warmte, water, compost en CO2. Zo maken we de kringloop rond.”

Meer weten?

Bekijk de campagne Begin van iets moois.