Diftar leidt tot lagere kosten voor de burger


Bericht namens Uitvoeringsprogramma VANG-HHA n.a.v. item over nascheiding en diftar in tv-programma ‘Kassa‘

In het consumentenprogramma Kassa werd zaterdag 1 april een item gewijd aan huishoudelijke afvalscheiding, en dan met name over door gemeenten gebruikte gedifferentieerde tarieven (diftar) en nascheiding van kunststoffen. In de uitzending werd onterecht gezegd dat toepassing van diftar zorgt voor hoge kosten bij huishoudens. Kassa baseerde haar conclusie op beperkte gegevens. COELO (aanwezig in de uitzending) heeft op hun website een bericht geplaatst over het onjuiste beeld dat werd geschetst in deze uitzending over diftar.

Volgens COELO heeft Kassa slechts naar 15 gemeenten gekeken die de afgelopen twee jaar diftar hebben ingevoerd. Mogelijk is daar nog sprake van een gewenningsperiode. Als namelijk wordt gekeken naar alle gemeenten die in 2017 diftar hanteren dan blijkt dat eenpersoonshuishoudens in gemeenten met diftar gemiddeld 21 procent goedkoper uit zijn dan huishoudens in gemeenten zonder diftar. Meerpersoonshuishoudens zijn gemiddeld 11 procent goedkoper uit. Daarnaast is bekend uit wetenschappelijk onderzoek dat huishoudens minder afval aanbieden wanneer een gemeente diftar hanteert.

Bron- en nascheiding

In de uitzending werd ook gesuggereerd dat gemeenten beter kunnen overstappen op nascheiding. Het nascheiden van kunststof is inmiddels sterk verbeterd en levert vergelijkbare resultaten met bronscheiding maar dit geldt niet voor alle afvalstromen. Voor bijvoorbeeld gft-afval, papier, glas en textiel moet nog steeds aan de bron gescheiden worden om een optimaal resultaat te behalen. Een gemeente dient (op basis van lokale kenmerken zoals geografische ligging, marktvraag en huidige inzamelsysteem) zelf een afweging te maken om voor bron- of nascheiding van kunststoffen te kiezen.

Op de website van het Learning Center Kunststof Verpakkingsafval staat een argumentenkaart die gemeenten handvatten biedt in de afweging en discussie over bron- of nascheiding van kunststof.