Diftar-succes in Dinkelland en Tubbergen


In Dinkelland en Tubbergen belandden tot vorig jaar nog teveel grondstoffen in het restafval. De samenwerkende gemeenten besloten de hoeveelheid restafval terug te dringen met een financiële prikkel. Diftar leidde tot spectaculaire resultaten: het restafval daalde tot ver onder de 100 kilo.

In een jaar tijd is in Dinkelland het restafval per inwoner per jaar afgenomen van 254 kilo naar 66 kilo. Het hergebruik is gestegen naar 85%. Tubbergen doet het bijna net zo goed. Daar ging het restafval naar beneden van 194 kilo naar 70 kilo en is het hergebruikpercentage 80%. Deze resultaten passen binnen de ambities van de raden van beide gemeenten om de hoeveelheid restafval terug te dringen. Daarvoor hebben de raden van beide gemeenten het Afvalbeleidsplan 'Van Afval naar Grondstof, Van Idee naar Aanpak, Van Betalen naar Belonen' vastgesteld.

De vervuiler betaalt

Beleidsadviseur Theo Leferink op Reinink keek eerst in omliggende gemeenten wat werkt. Voor de gemeenteraden organiseerde hij een themabijeenkomst met uitleg van alle mogelijkheden. Daarnaast heeft partner ROVA, waarvan beide gemeenten aandeelhouder zijn, geadviseerd op welke wijze de gestelde doelen gehaald konden worden. Uiteindelijk hebben de raden gekozen voor het invoeren van diftar: goede resultaten en een kwestie van ‘de vervuiler betaalt’. Tubbergen werkte al met flippo’s om aan de container te hangen (grijs: € 3,50 en groen: € 2,80), waardoor de hoeveelheid afval per inwoner per jaar al lager was. De inwoners van Tubbergen gingen al bewuster om met het aanbieden van restafval dan de inwoners van Dinkelland. Zij betaalden immers, in tegenstelling tot de inwoners van Tubbergen,  een vast bedrag per jaar en konden tweewekelijks zonder extra kosten hun afval aanbieden.

Essentiële prikkel

De financiële prikkel is volgens Leferink op Reinink essentieel om inwoners echt in beweging te brengen. Voor gft- en pmd-inzameling geldt een vast tarief. Restafval heeft een variabel tarief (€ 9,20 voor een 240- en € 5,60 voor een 140-literbak). Papier, glas en textiel kunnen ze inleveren bij verschillende verzamelplekken. Consequent afval scheiden zorgt dat inwoners goedkoper uit zijn. Daarnaast speelt ook het gemak en de frequentie van inzamelen van de verschillende fracties een belangrijke rol.

Gerichte communicatie

Naast een degelijke voorbereiding is voor een geslaagde invoering goede communicatie een belangrijke voorwaarde. Via huis-aan-huisbladen en brieven hebben de gemeenten bewoners op de hoogte gesteld. Per gemeente hielden ze ook drie inloopspreekuren. In gesprek met de bewoners konden ze de aanvankelijke negatieve reacties ombuigen tot begrip voor de noodzaak en acceptatie.

Maatwerk

In speciale gevallen wordt maatwerk geleverd. Bij afgelegen adressen worden bijvoorbeeld langs de openbare weg afsluitbare containers geplaatst voor die bewoners. Een afvalcoach zoekt in dit soort gevallen met de bewoners naar een oplossing. In noodsituaties zetten de gemeenten medewerkers van de buitendienst in. Dit om service zo hoog mogelijk te houden.

Omgekeerd inzamelen

Een prijsprikkel werkt in combinatie met die heldere communicatie volgens Leferink op Reinink het beste. Naast diftar zou volgens hem omgekeerd inzamelen nog verdere verbetering van de resultaten kunnen geven. Een tip voor gemeenten die diftar overwegen: denk aan mensen met medisch afval. Voor hen hebben Dinkelland en Tubbergen in ieder geval een bijdrageregeling in het leven geroepen.

Meer weten?

Neem contact op met Theo Leferink op Reinink via t.leferinkopreinink@noaberkracht.nl of met ROVA via www.rova.nl/contact/formulier.


Dinkelland&Tubbergen