Ervaringen uitwisselen in werkplaats Keukenafval

Afgelopen 7 maart vond de derde bijeenkomst van de werkplaats Keukenafval plaats. Een groep van 17 deelnemers was te gast bij ODBN in Den Bosch.

Land van Cuijk en Boekel

Johan Bens van ODBN trapte af met een presentatie over de stand van zaken over het afvalbeleid, de resultaten en jongste veranderingen in de inzamelstructuur in het gebied Land van Cuijk en Boekel. Inwoners kunnen sinds 1 februari wekelijks hun GFT-afval aanbieden. Voorheen was dit twee-wekelijks.

Meerlanden en Heemstede

Paul Hulsbosch van Meerlanden en Ruud van Schaijk van de gemeente Heemstede lieten zien op welke manier zij in de gemeente Heemstede een proef met verschillende aanrechtbakjes hebben uitgevoerd. Uit de pilot kwam geen ‘ideaal bakje’ naar voren én het was opvallend dat er vooral afname van keukenafval in het restafval in de hoogbouw werd geconstateerd. De discussie ging over wel of niet gebruiken van composteerbare zakjes.

De lunchbox voor opscheppers

De derde presentatie was van Jelle de Jong van Schuttelaar & Partners en ging over de resultaten naar een onderzoek over het thema voedselverspilling bij gemeenten. Wat doen gemeenten hiermee, wat willen gemeenten hiermee en wat kunnen gemeenten hiermee. Jelle liet zien dat gemeenten hier heel verschillend in staan, dat er wel een behoefte is om ‘iets’ te doen met dit thema en dat er al veel is (gedaan). Hij liet een prototype zien van een tool die ontwikkeld is om gemeenten praktisch te ondersteunen bij dit thema. ‘Graag iets wat we zo kunnen toepassen, want we hebben ons bord al zo vol met afvalbeheer en –beleidstaken.’, was een reactie vanuit de deelnemers. Ook werd de vraag gesteld of het thema voedselverspilling bij afval of meer bij duurzaamheid algemeen in een gemeente thuishoort.

Hoe verder?

De afsluitende discussie ging over het gebruiken van ervaringen uit pilots. Deze resulteerde in de constatering dat gemeenten die iets willen beproeven dat zouden moeten doen in een gezamenlijke pilot zodat meerdere aspecten beproefd kunnen worden. Bijkomend voordeel van een dergelijke insteek is dat kosten voor voorbereiding en monitoring gedeeld kunnen worden. Wordt zeker vervolgd. Tot ziens in de digitale werkplaats of bij de volgende bijeenkomst (waarschijnlijk in mei).