Extra aandacht voor afval op school


Geen drinkpakjes meer op school, gescheiden afvalinzameling en VMBO-ers die een afvalsorteermachine bouwen: enkele voorbeelden van hoe op scholen aandacht wordt besteed aan afvalpreventie en afvaleducatie. Met het programma Afval op School wil Rijkswaterstaat (RWS (Rijkswaterstaat)) een impuls geven aan afvalpreventie en afvaleducatie op scholen zodat gedragsverandering bij leerlingen tot stand komt en afvalscheiding en -preventie vanzelfsprekend wordt.

Het programma faciliteert het onderwijs bij het inrichten van de onderwijsomgeving en het inzetten van lesmaterialen gericht op gedragsinterventies. Hoofddoel van het programma is; leerlingen die afval niet meer als afval zien maar als grondstof en daar naar handelen.

Rond een aantal hotspots (o.a. gemeenten Haarlem, Goeree-Overflakkee, en aanbieders als IkCiruleer en 5x Beter Bezig) wordt samen met scholen, afvalbranche en overige stakeholders uitgezocht hoe scholen een stapje verder kunnen komen met het invoeren van afvalscheiding of afvaleducatie. De scholen krijgen begeleiding en ondersteuning en werken elk aan hun eigen vraagstuk. Landelijk worden de ervaringen en vragen gebundeld om zo inzicht te krijgen in welke factoren kunnen zorgen voor een impuls voor afvalpreventie, afvalscheiding en afvaleducatie op scholen.

Input gezocht!

Voor dit programma zoekt RWS (Rijkswaterstaat) afvalverwerkers, scholen, gemeenten en innovatieve partijen die samen in de praktijk willen onderzoeken hoe de schoolomgeving ingezet kan worden als middel om leerlingen anders over afval te laten denken. Ook zoekt RWS partijen die ervaring willen opdoen met de inzet van lesmateriaal en gewoonteontwikkeling bij leerlingen op scholen. Door middel van gastlessen, geselecteerde lesmaterialen, workshops over gedragsinterventies, intervisie en begeleiding worden scholen ondersteund. Dit zijn zowel bassischolen als scholen in het voorgezet onderwijs. Geïnteresseerd of meer weten? Kijk dan op www.afvalopschool.nl.

Afval op school is een initiatief van Rijkswaterstaat Leefomgeving en is mede mogelijk gemaakt door de Europese Unie (Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij [EFMZV]) en de Europese Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM). Het programma wordt uitgevoerd door SME Advies en PLAN terra.