De FoodBattle in uw gemeente!


Stimuleer inwoners om minder voedsel te verspillen

Waarom een FoodBattle organiseren?

Door een FoodBattle te organiseren in uw gemeente krijgen inwoners meer inzicht in wat zij aan eten weggooien. Ook helpt het hen om minder te verspillen door slimmer te bewaren en beter op maat te kopen en te koken.

We gooien ruim 40 kilo voeding weg per persoon per jaar. Eten weggooien is zonde, want het kost veel energie en grondstoffen om het te produceren. Omdat het steeds om kleine beetjes gaat kun je voedselverspilling snel onderschatten.

Hoe werkt het?

Alle deelnemers wegen 3 weken lang alles wat zij weggooien en houden dit bij in een online dagboek. Elke week ontvangen ze tips op maat om voedselverspilling tegen te gaan. Aan het eind krijgen zij inzicht in de afname van de verspilling. Deelnemers blijken na een periode van drie weken 20 procent minder voedsel te verspillen! Ook krijgen zij een inschatting van de hoeveelheid verspilling per jaar. Hun eindresultaat wordt vergeleken met wat we in Nederland gemiddeld per jaar weggooien.

Lancering in september met gemeente Ede

Op dit moment krijgt de FoodBattle een nieuw jasje. In september wordt de nieuwe versie gelanceerd, en gaat gemeente Ede haar inwoners als eerste uitdagen om mee te doen aan de battle. Waarom?

"Wij zetten met ons voedselbeleid in op een gezond en duurzaam voedselsysteem. Voedsel weggooien past daar niet bij: het is slecht voor het milieu en de portemonnee. Helaas zijn we ons vaak niet bewust van hoeveel eten we toch weggooien. Daarom dagen wij onszelf en onze inwoners graag uit om mee te doen aan de FoodBattle."

- Lisette Veldjesgraaf, Projecttrekker Food Gemeente Ede –

Meedoen?

Wil uw gemeente tegelijkertijd met Ede van start, of liever een andere periode? Of wilt u als collega’s onder elkaar de uitdaging aangaan? Dat kan! Neem dan contact op met Kirsten Palland van Milieu Centraal voor de mogelijkheden via Kirsten.Palland@milieucentraal.nl.

Tijdsinvestering & kosten

Als gemeente bent u verantwoordelijk voor de communicatie over de FoodBattle die u organiseert. Dit kan zowel online als offline (promotie bij supermarkten, in huis-aan-huiskranten). Milieu Centraal kan meedenken over de communicatiestrategie, biedt ondersteuning bij het beantwoorden van vragen van deelnemers en maakt een rapportage met daarin de resultaten per groep. Afhankelijk van de wensen, liggen de kosten hiervoor tussen de €5.000 & €10.000.

Initiatiefnemers

De FoodBattle is een initiatief van Milieu Centraal, het Voedingscentrum en WUR en wordt ondersteund door Rijkswaterstaat Leefomgeving en de ministeries I&M en EZ. Voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal is onafhankelijk en betrouwbaar en helpt consumenten om duurzame keuzes te maken.


Eten gooi je niet weg wit
Al gerealiseerd

Deelnemers blijken na een periode van drie weken 20 procent minder voedsel te verspillen!