Gemeenten krijgen met Afval loont extra stimulans

Inwoners van Den Haag lopen sinds eind augustus steeds vaker met een pasje en gescheiden afval naar een filiaal van Afval loont. Voor hun pmd, opk, textiel, elektrisch afval en frituurvet krijgen ze een vergoeding die ze naar eigen inzicht kunnen besteden. Landelijk heeft dit inzamelsysteem sinds 2011 al bijna 10 miljoen kilo grondstoffen opgehaald.

Oprichter Jørgen van Rijn is met Afval loont actief in vier gemeenten en heeft in Den Haag zijn zesde filiaal geopend. “Met ruim 15.000 kilo in twee maanden doen we het niet slecht, zeker als je beseft dat we daar niet ‘in de loop’ zitten.” Het geld dat mensen sparen kunnen ze gebruiken voor zichzelf of voor een lokaal initiatief, een school of een vereniging.

Dubbele prikkel

Van Rijn ziet Afval loont voor gemeenten als een mooie aanvulling op hun inspanningen om inwoners fracties als kunststof meer en beter te laten scheiden. “Zeker in de hoogbouw en in de centrumgebieden van grote steden is dat lastig. Omdat ons initiatief zowel een financiële als een sociale prikkel biedt, denken we hiermee een extra stimulans te bieden.”

Miljoen kilo kunststof

De kwaliteit van de fracties bij Afval loont is hoog. “Dat komt,” licht Van Rijn toe, “omdat bij de filialen altijd iemand achter de toonbank staat die een visuele inspectie kan doen.” Ook geeft deze persoon op een nette manier voorlichting en advies. “We hebben nu al meer dan een miljoen kilo kunststof naar Suez gebracht en er is nauwelijks een lading afgekeurd.”

Break-even-point

Eind dit jaar opent Afval loont nog een zevende filiaal in een nieuwe gemeente: Schiedam. Hiermee hoopt Van Rijn zijn break-even-point te bereiken. Hoe het financieel loopt is mede afhankelijk van de waarde die afnemers en verwerkers geven voor de stromen, de afspraken met gemeenten en de logistiek. “Het is daarom ook goed dat we het kunststof zelf persen.”

Binnen- en buitenland

Voor 2018 staat een uitbreiding in Rotterdam en in Den Haag op de planning. Eind van dat jaar wil Van Rijn zijn 15e filiaal hebben geopend en in drie nieuwe gemeenten werkzaam zijn. Ook kijkt hij naar kansen over de grens. In Lissabon of in Noorwegen bijvoorbeeld. “Toch blijft Nederland mijn primaire markt. Hier is nog een wereld te winnen.”

Afzetmarkten

Hij hoopt dat overheid en producenten met elkaar in gesprek gaan om te kijken hoe ze goede afzetmarkten kunnen creëren. De afgelopen jaren is afvalscheiding volgens hem te veel een verhaal van kwantiteit en te weinig van kwaliteit. “Dat is een weeffout in het systeem. Het zou goed zijn om te kijken of er specifieke fracties zijn die echte meerwaarde hebben voor recycling.”

Samen optrekken

In Den Haag neemt het aantal containers fors toe. Toch benadrukt Van Rijn dat het om meer moet gaan dan dat. “Je moet mensen echt informeren en voorlichten. Er is nog veel onwetendheid en we hebben veel te vertellen.” Afval loont wil hier graag samen in optrekken met gemeenten. “We kunnen onze klanten ook goed persoonlijk bereiken, dus ik zie daar veel mogelijkheden voor.”

Meer weten?

Neem dan contact op met Afval loont via j.van.rijn@afvalloont.nl.


Afvalloont2

Afval loont is gestart in 2011. De oprichter Jørgen van Rijn vond dat het tijd werd om concreet iets te gaan doen voor de maatschappij. Hij heeft toen besloten dit te doen met het scheiden van afval en mensen hiervoor te belonen.

Afvalloont