Gemeenten hoogbouwproject beoordelen elkaars voorstellen


Deelnemende gemeenten aan het project ‘Verbetering afvalscheiding en -inzameling in de hoogbouw’ hebben hun eerste interventievoorstellen gedeeld en beoordeeld. Met collega’s en deskundigen zijn de verschillende middelen aangescherpt. “Iedereen kan verder aan de slag.” 

De projectleiders van gemeenten Almere, Rotterdam, Utrecht, Rotterdam en gemeenten van inzamelaars Avalex en HVC pitchten de interventies voor hun onderzoek.

Concrete maatregelen

In verschillende pilot gaan deze gemeenten onderzoeken welke middelen invloed hebben op betere afvalscheiding en minder restafval in gebieden met stedelijke hoogbouw. Projectcoördinator Addie Weenk: “Goed om te zien dat veel gemeenten al echt ver zijn met nadenken over concrete maatregelen. Ook de grote variatie in de interventies is mooi voor ons onderzoek.”

Kritische pre-test

De beoordeelde interventies variëren van grondstofcoaches, magneetstickers en posters tot video’s en een rondleiding bij de afvalinzamelaar. Tijdens de pre-test werd kritisch gekeken naar de inhoud van de middelen en de zuiverheid van de metingen, maar ook naar randomisatie en de volgorde van geplande interventies. Weenk: “Iedereen heeft huiswerk mee om verder aan de slag te gaan.”