GFT-pilot op Java-eiland in Amsterdam


Hoogbouw en gft-afval, dat is in de regel geen gelukkig huwelijk. Op Java-eiland in Amsterdam loopt nu een pilot die toch succesvol lijkt. “Het onderwerp groente en fruitafval leeft momenteel”, verklaart projectleider Esther Somers.

De pilot 'Java op Kop' startte eind vorig jaar. Alle hoogbouwbewoners, 1455 huishoudens, kregen emmertjes en composteerbare zakjes uitgereikt waarmee ze in hun keuken groente- en fruitafval apart kunnen houden. De gemeente plaatste zestien 240-litercontainers in de wijk, waar het gf ingeleverd kan worden. “Dat gebeurt wel met een toegangspasje”, aldus Somers. “Kort daarvoor hadden we een soortgelijke proef gedaan in een andere wijk, daar was het gf ernstig vervuild. Dat kwam onder meer door de open containers, dus daar hebben we van geleerd. We gebruiken nu een gesloten systeem, zodat voorbijgangers niets in de containers kunnen gooien wat daar niet thuishoort.” De deelnemers zijn verder geïnformeerd via een bewonersavond in het lokale koffiehuis, brieven en brochures.

Succes

Volgens Somers zijn de resultaten tot nu toe veelbelovend. “De kwaliteit van het gf is erg goed. Ook het enthousiasme van de bewoners is groot. Meer dan de helft heeft al gebruik gemaakt van het pasje.” Somers denkt dat de tijd op dit moment gewoon rijp is voor projecten als deze. “Gf leeft heel erg onder de mensen. Het is het momentum, dat merk je aan alles. Bewoners op IJburg zijn bijvoorbeeld zelf een petitie gestart, waarmee ze de wethouder vragen ook groente- en fruitafval apart in te mogen leveren.

En mensen die net niet op Java-eiland wonen, vragen mij spontaan of ze ook mee mogen doen aan het gf-project. Helaas moet ik ze teleurstellen, omdat het een onderzoek betreft, maar voor de toekomst ziet het er goed uit. Zelf ben ik tevens coördinator van wormenhotels in Amsterdamse wijken, daarvoor staan bijna tachtig buurten op de wachtlijst! Al die signalen, dat wijst op een enorme betrokkenheid.”

Om de deelnemers te motiveren, laat Amsterdam vooral zien wat er van het gf-afval gemaakt kan worden. “De Meerlanden maakt er onder meer biogas en compost van, maar daarnaast zijn er lokale ondernemers die leuke dingen doen met het groente- en fruitafval van Java. We hebben iemand gevonden die zeepjes maakt van koffiedrab of sinaasappelschillen bijvoorbeeld. Die zeepjes delen we uit onder de deelnemers, zodat het tastbaarder wordt. Ook hebben we een keer compost uitgedeeld, daar was een run op. Mensen hebben toch balkonnetjes en bloembakken, waarvoor ze compost kunnen gebruiken.” Rond deze tijd wordt er een beloningssysteem aan de pilot gekoppeld, zodat de mensen die het goed doen, kunnen sparen voor een cadeau, zoals een cursus natuurkussens maken of een groene VVV-bon. De onderzoekers gaan tevens enquêtes houden, om de beweegredenen en behoeftes goed in kaart te kunnen brengen.

Medio 2018 hoopt Somers alle resultaten van de pilot te kunnen presenteren. Ze verwacht dat dat een feestelijke gebeurtenis wordt, want tot nog toe ziet het er positief uit. En het aantal deelnemers groeit nog steeds. “In het restafval van Amsterdam zit nu nog 35 procent gft, dat cijfer moet drastisch omlaag”, verklaart Somers de inspanningen.

Bron: GRAM #9 november 2017


GFT scheiden op Java eiland